Theo đó, trang thông tin trên đưa bức ảnh kèm chú thích: Các đại biểu Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII.

Trực tiếp chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh; Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. 

Tổng Bí thư khóa XI Nguyễn Phú Trọng đã được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khoá XII. 

Ông Nguyễn Phú Trọng là trường hợp đặc biệt duy nhất là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI quá tuổi được giới thiệu tái cử vào Trung ương khóa XII và vào vị trí Tổng Bí thư. 

Trước đó, ông Nguyễn Phú Trọng đã trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương khóa XII cùng 179 Ủy viên TƯ chính thức và 20 Ủy viên TƯ dự khuyết sau khi được ĐH XII bầu ngày 26/1.

Sinh năm 1944  tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội, ông Nguyễn Phú Trọng có học hàm Giáo sư, học vị Tiến sĩ Chính trị học, cử nhân ngữ văn.

Tham gia Thường trực Bộ Chính trị từ 8/1999, ông Trọng lần lượt giữ các chức vụ quan trọng như Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội khóa XII, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương khóa XI. 

Ông Nguyễn Phú Trọng cũng là người tham gia trực tiếp chỉ đạo việc biên soạn Văn kiện Đại hội IX, X, XI, XII.

Cũng trong hôm nay, Ban Chấp hành Trung ương XII đã họp Hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại Trụ sở Trung ương Đảng.

Thảo Nguyên