Sáng ngày 28/9, lần đầu tiên, Ban Tuyên giáo Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng họp báo thông tin về hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Hội nghị Trung ương 8 khóa XII sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 2/10 đến 6/10/2018 (dự kiến khai mạc vào sáng thứ Ba ngày 2/10 và bế mạc vào thứ 7 ngày 6/10).

Tại đây, trả lời báo chí liên quan đến việc hội nghị Trung ương lần này có xem xét công tác nhân sự Chủ tịch nước hay không, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Lê Quang Vĩnh cho hay, phụ thuộc vào quá trình chuẩn bị của cấp có thẩm quyền.

“Trung ương có xem xét quyết định việc giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước trong hội nghị này hay không còn tùy thuộc vào quá trình chuẩn bị của các cấp có thẩm quyền theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Việc giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước để Quốc hội bầu là việc hết sức hệ trọng của Quốc gia và của Đảng. Cho nên, cần phải chuẩn bị hết sức chu đáo, hết sức kỹ lưỡng theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước”, ông Vĩnh nhấn mạnh.

Theo Phó Chánh Văn phòng Trung ương Lê Quang Vĩnh, sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần, Bộ Chính trị đã có kết luận phân công ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh giữ quyền Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

“Sự phân công này trên cơ sở các quy định của Hiến pháp và quy định của Đảng. Quyền hạn, trách nhiệm của Chủ tịch nước vẫn được thực thi đầy đủ và liên tục. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh thực hiện quyền Chủ tịch nước, tức là đại diện cho Nhà nước ta cả về đối nội và đối ngoại.”, ông Vĩnh cho biết.

Sẽ xem xét kỷ luật một nguyên Ủy viên Trung ương

Cũng tại cuộc họp báo, báo chí đặt câu hỏi, Ủy ban Kiểm tra Trung ương trước đây ban hành kết luận kiểm tra về vụ Tổng công ty viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Cty cổ phần nghe nhìn toàn cầu AVG, đã nêu đề nghị Ban chấp hành Trung ương kỷ luật nghiêm minh một nguyên Ủy viên Trung ương Đảng. Nội dung này có được xem xét tại Hội nghị Trung ương 8?

Trả lời câu hỏi này, ông Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng xác nhận, Bộ Chính trị vừa qua đã yêu cầu xem xét kỷ luật một nguyên Ủy viên Trung ương Đảng. Theo thẩm quyền, việc xem xét kỷ luật các Ủy viên Trung và nguyên Ủy viên Trung ương là thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định.

Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng khẳng định, chắc chắn tại hội nghị 8, Trung ương sẽ đưa vấn đề này ra xem xét.

Bàn nhiều vấn đề quan trọng

Thông tin cụ thể về hội nghị Trung ương lần này, ông Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, tổng số đại biểu tham dự hội nghị là 223 đại biểu, trong đó có 176 Ủy viên Trung ương Đảng chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết và một số thành phần khác.

Hội nghị sẽ có kết luận về tình hình kinh tế xã hội đất nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Trung ương cũng sẽ xem xét, ban hành Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam. Xem xét, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên.

Cùng với đó, sẽ ban hành các quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ XIII và một số nội dung khác.

Hương Giang