Ông Ngô Đại Tuấn - Phó Chánh Văn phòng TTCP chủ trì hội thảo. Tham dự có đại diện Thanh tra Bộ Công an, Thanh tra Bộ Quốc phòng, Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước; thanh tra các tỉnh, thành phía Bắc như: Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Hải Dương, Hà Nam, Thái Bình, Phú Thọ...


                                                                  

Ông Ngô Đại Tuấn phát biểu chỉ đạo hội thảoPhát biểu khai mạc, ông Ngô Đại Tuấn - Phó Chánh Văn phòng TTCP nhấn mạnh: "Thực tiễn công tác thanh tra trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên nhiều ngành, lĩnh vực và địa phương trong phạm vi cả nước. Trong bối cảnh Việt Nam đã tuyên bố chính thức trở thành nước có thu nhập trung bình vào năm 2010 và quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, công tác thanh tra đang ngày càng khẳng định vị thế là một lĩnh vực hoạt động quan trọng giữ vai trò bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng ổn định, phát triển bền vững".
 

Theo kết quả thống kê chưa đầy đủ, tỷ lệ thực hiện kiến nghị xử lý sau thanh tra (kết luận thanh tra và quyết định xử lý về thanh tra) vẫn chưa tương xứng với hoạt động của toàn ngành. Ví dụ: Trong năm 2006, tỷ lệ thu hồi về tài chính, tài sản vi phạm trong toàn ngành bình quân đạt khoảng 30% so với kiến nghị thu hồi. Đối với việc thực hiện các kiến nghị xử lý hành chính và hình sự cũng như về chủ trương, chính sách, hiện tại việc tổng kết vẫn chưa được thực hiện một cách đầy đủ.

Xét ở một mức độ nhất định, thực trạng này gây cản trở không nhỏ đến hiệu quả đóng góp của cơ quan thanh tra trong hoạt động quản lý Nhà nước nói chung. Tuy nhiên với quy định hiện hành về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, TTCP nói riêng và các cơ quan thanh tra Nhà nước nói chung còn gặp khó khăn trong việc theo dõi và đôn đốc xử lý sau thanh tra.  

Thực trạng trên xuất phát từ một trong những nguyên nhân cơ bản là chưa có hướng dẫn thống nhất về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra. Thời gian qua, một số cơ quan thanh tra Nhà nước đã tự xây dựng cho mình quy trình này, như Thanh tra Bộ Tài chính và thanh tra một số tỉnh, thành phố khác, song chưa mang tính hệ thống và bài bản. Vì vậy, việc xây dựng một quy trình nhằm hướng dẫn thống nhất về theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra trong công tác thanh tra đặt ra như một yêu cầu cấp thiết hiện nay.


                                                                       

Thiếu tướng Nguyễn Thành Định, Phó Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng đóng góp ý kiến


Thiếu tướng Nguyễn Thành Định, Phó Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng nhất trí tán thành việc ban hành thông tư là cần thiết và cấp bách. Đánh giá cao chất lượng của bản dự thảo lần này, trên cơ sở đó Thiếu tướng cũng nêu lên những đặc thù của công tác kiểm tra, đôn đốc sau thanh tra của Bộ Quốc phòng là được thực hiện khá nghiêm túc và đạt được hiệu quả cao. Đó là những kinh nghiệm thực tiễn quý báu cho công tác xây dựng dự thảo thông tư của TTCP.
 

Đại diện Thanh tra Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước cũng có những ý kiến dóng góp khá tích cực. Tại hội nghị các đại biểu đã nêu bật được những đặc thù hoạt động của thanh tra từng ngành trên cơ sở Luật Thanh tra nói chung; tán thành việc ban hành thông tư và cho rằng nếu đưa ra đúng lúc thì sẽ giúp thanh tra bớt lung túng, có phương pháp tiến hành thuận lợi. Ngoài ra, các đại biểu cũng tiếp tục có những đóng góp cho tới khi hoàn thiện dự thảo thông tư bằng hình thức văn bản.

 

                                                                       

Ông Vũ Minh Tuân, Phó Chánh Thanh tra TP Hải Phòng


Phát biểu kết luận, ông Ngô Đại Tuấn đánh giá cao những đóng góp của các đại biểu trong suốt quá trình diễn ra hội thảo và sẽ tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đai biểu để chỉnh sửa cho dự thảo hoàn thiện hơn về nội dung cũng như hình thức. Trên cơ sở đó rút ngắn thời gian cho việc ban hành thông tư trong thời gian sắp tới.

 

Nam Dũng