Tại kỳ họp, ông Đặng Xuân Phong, Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày Tờ trình bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và giới thiệu ông Trịnh Xuân Trường, Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng để HĐND tỉnh xem xét, bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tờ trình bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và giới thiệu nhân sự để HĐND tỉnh xem xét, bầu Ủy viên UBND tỉnh gồm ông Hoàng Chí Hiền, Chánh Văn phòng UBND tỉnh và ông Đỗ Văn Duy, Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường.

Kết quả bỏ phiếu kín cho thấy, với 55/56 phiếu đồng ý, ông Trịnh Xuân Trường đã được HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Với 55/56 phiếu đồng ý, ông Hoàng Chí Hiền, Chánh Văn phòng UBND tỉnh và ông Đỗ Văn Duy, Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường đã được HĐND tỉnh bầu giữ chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa  XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

Ông Trịnh Xuân Trường (người đứng thứ 2 bìa trái) được HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ  Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 

Trước đó, các đại biểu đã xem xét, nhất trí miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Hữu Thể, đã nghỉ hưu, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ 1/3/2019.

Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Thành Sinh, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường đã được điều động công tác tại Huyện ủy Văn Bàn từ ngày 15/1/2019. 

TQ