Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong năm 2019, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ tỉnh đã tiến hành kiểm tra 759 tổ chức đảng và 2.075 đảng viên.

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức 14 đoàn công tác kiểm tra, nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 ở một số Chi bộ, Đảng bộ, Huyện ủy, Thành ủy, các xã, thị trấn và một số cơ quan, ban, ngành để chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, định hướng phát triển.

Riêng Ủy ban Kiểm tra các cấp tham mưu và giúp cấp ủy cùng cấp thực hiện giám sát chuyên đề đối với 447 tổ chức và 1.528 đảng viên.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, ủy ban kiểm tra các cấp đã tham mưu cho các Huyện ủy, Thành ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách với 3 tổ chức Đảng; Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỷ luật bằng hình thức khiến trách đối với 1 tổ chức Đảng; các cấp ủy xử lý kỷ luật đối với 175 đảng viên.

TQ