Chiều ngày 18/10, Tổng Thư ký QH chủ trì họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 6, QH khóa XIV.

Theo chương trình dự kiến, kỳ họp thứ 6, QH khóa XIV sẽ làm việc trong thời gian 24 ngày (không kể ngày nghỉ), khai mạc vào sáng ngày 22/10, bế mạc vào ngày 21/11.

Chưa lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch nước và Bộ trưởng Thông tin Truyền thông

Điểm đáng chú ý, ngay đầu kỳ họp, QH sẽ bầu Chủ tịch nước; xem xét, phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn; phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông. 

Theo quy định tại khoản 6, Điều 1, Nghị quyết 85 thì, không lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ các chức vụ do QH bầu hoặc phê chuẩn có thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục chưa đủ 09 tháng, tính đến ngày khai mạc kỳ họp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm của QH.

Theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND, Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014, QH sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ do QH bầu hoặc phê chuẩn.

“Riêng Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông do mới được bầu nên chưa đủ thời gian để QH lấy phiếu tín nhiệm. Cho nên, QH chỉ lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 chức danh”, Tổng Thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết.

Hoạt động này sẽ được tiến hành trước phiên họp chất vấn để bảo đảm sự bình đẳng giữa những người được lấy phiếu tín nhiệm. Vì QH chỉ xem xét chất vấn một số Bộ trưởng có nội dung trong Nghị quyết chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến kỳ họp thứ 4.

Đánh giá giữa kỳ, xem xét việc thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế

Tại kỳ họp này, QH sẽ dành thời gian khoảng 9,5 ngày để xem xét, thông qua 9 dự án luật; 1 dự thảo Nghị quyết và cho ý kiến về 6 dự án luật khác.

QH còn xem xét các báo cáo: kết quả 3 năm triển khai thực hiện các nghị quyết của QH về kế hoạch 5 năm 2016 - 2020: phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn; kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018.

Đánh giá kết quả giữa kỳ việc thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020; báo cáo đánh giá 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

QH cũng xem xét các báo cáo công tác của Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng Viện KSND Tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, thi hành án, phòng, chống tham nhũng; giải quyết khiếu nại, tố cáo…

- Các dự án luật, Nghị quyết được QH xem xét, thông qua, gồm: Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Luật Đặc xá (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật Chăn nuôi; Luật Trồng trọt; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch; Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan.

- Các dự án luật được QH cho ý kiến, gồm: Luật Giáo dục (sửa đổi); Luật Kiến trúc; Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật Đầu tư công (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Hương Giang