Ông Lê Minh Khái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TQ

Ông Nguyễn Thái Hồng, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Thanh tra Chính phủ, Phó Trưởng đoàn cho biết, theo kế hoạch, Đoàn sẽ kiểm tra việc quán triệt, triển khai và kết quả thực hiện Kế hoạch số 2352-KH/BDVTW-BCSĐCP ngày 15/01/2019 của Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự Đảng Chính phủ về phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, trọng tâm là công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

Báo cáo do ông Phan Đăng Toàn, Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai trình bày cho thấy, thực hiện "Năm dân vận chính quyền" năm 2019, tỉnh triển khai một cách quyết liệt, rộng khắp và đã đạt được những kết quả quan trọng.

Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ký kết kế hoạch phối hợp với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; 09/09 huyện, thành phố đều ký kết giữa Ban Dân vận với UBND huyện, thành phố về thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019.

Ông Phan Đăng Toàn, Chánh Thanh tra báo cáo tại hội nghị: Ảnh: TQ  

Công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh. Nhận thức của cán bộ công chức về “Năm dân vận chính quyền” có nhiều chuyển biến rõ rệt. Cũng từ thực hiện “Năm dân vận chính quyền”, tỉnh đã có một số xã về đích xây dựng nông thôn mới trong 2 năm. Các dự án trọng điểm của tỉnh do làm tốt công tác dân vận nên thuận lợi hơn trong công tác giải phóng mặt bằng. Thu ngân sách đạt được kết quả rất tích cực và tăng cao so vứi cùng kỳ các năm trước. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện… đã tạo chuyển biến rõ rệt, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh.

Việc tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân được UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời theo đúng qui định.

Ông Hà Ngọc Anh, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TQ

Năm 2018 đến quý III/2019, toàn tỉnh đón tiếp 5.559 lượt công dân, bằng 7.658 người đến nơi tiếp công dân các cấp, ngành để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Tiếp nhận, xử lý 7.222 đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.

Quá trình tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư đảm bảo tuân thủ đúng quy trình, qui định theo hướng dẫn tại Thông tư 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 về quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Kết quả giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh, qua rà soát, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp rà soát xem xét kỹ từng vụ việc; thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để giải quyết dứt điểm, nhanh chóng từng vụ việc; tăng cường vận động, đối thoại với người dân...  Đến thời điểm tháng 9/2019, qua rà soát chỉ còn 02 vụ việc chưa được giải quyết xong; 09 vụ việc đã được giải quyết hết thẩm quyền trách nhiệm; không có vụ việc đông người, phức tạp nào mới phát sinh.

Ông Đặng Xuân Phong, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TQ

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những khó khăn, hạn chế nhất định. Một số cấp ủy, chính quyền còn nhận thức chưa sâu sắc về tầm quan trọng của công tác dân vận chính quyền. Công tác phối hợp chỉ đạo, công tác kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện công tác dân vận theo Kết luận 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về “nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước các cấp” chưa thường xuyên, quyết liệt.

Việc triển khai Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 của UBND tỉnh về ban hành quy định thực hiện công tác dân vận trong thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh có lúc, có nơi chưa hiệu quả; viêc tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân hiệu quả chưa cao.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền”, ngoài việc tiếp tục triển khai các giải pháp hữu hiệu, UBND tỉnh Lào Cai đề nghị Thanh tra Chính phủ tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, đặc biệt là có định hướng, giải pháp giải quyết các vụ việc phức tạp kéo dài; phối hợp với Tòa án nhân dân Tối cao tổng kết đánh giá những vướng mắc, tồn tại trong giải quyết khiếu nại thông qua việc giải quyết các vụ khiếu kiện hành chính. Tiếp tục tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo cho đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ của các địa phương.

Ông Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TQ

Đề nghị Ban Dân vận Trung ương trên cơ sở chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự Đảng Chính phủ, giai đoạn 2016 - 2021 đề xuất với Chính phủ xây dựng cơ chế đánh giá việc thực hiện công tác dân vận theo định kỳ đối với UBND cấp tỉnh, từ đó dần đưa việc thực hiện công tác dân vận của chính quyền các cấp vào nền nếp và trở thành nhiệm vụ thường xuyên.

Đề nghị hằng năm Ban Dân vận Trung ương, Ban Cán sự Đảng Chính phủ phối hợp tổ chức tập huấn về công tác dân vận cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hà Ngọc Anh, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương đồng tình với nội dung báo cáo của UBND tỉnh Lào Cai đồng thời nhấn mạnh, ngoài 09 vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài còn có vụ việc nào phát sinh; 02 vụ việc tồn đọng đến bao giờ mới giải quyết xong?

“Lào Cai là một trong những tỉnh đi đầu trong việc ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác dân vận. Những kết quả đạt được trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng đã khẳng định việc triển khai các nội dung “Năm dân vận chính quyền” năm 2019 của Tỉnh ủy, UBND và Ban Dân vận tỉnh” - ông Hà Ngọc Anh phát biểu.

Đại biểu của đoàn công tác Trung ương cũng đưa ra nhiều đánh giá, nhận xét về những kết quả đạt được trong việc thực hiện các nội dung “Năm dân vận chính quyền” năm 2019 của UBND tỉnh Lào Cai, đồng thời đề nghị UBND tỉnh làm rõ hơn các nội dung công tác dân vận đối với đồng bào dân tộc; công tác xóa đói giảm nghèo; công tác giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là những vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, đông người, những vụ việc có nguy cơ tiềm ẩn phát sinh.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: TQ

Đại diện các sở, ngành tỉnh Lào Cai đã giải trình những ý kiến của Đoàn công tác nêu.

Đối với công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là các vụ việc khiếu nại đông người, kéo dài đã cơ bản được UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết đúng luật. Số lượng người khiếu kiện và số vụ việc đã được giảm dần, đặc biệt là không có các vụ việc mới phát sinh.

Theo bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương, thành viên Đoàn, tình hình số lượng công dân tỉnh Lào Cai về Ban Tiếp dân Trung ương khiếu nại, tố cáo có chiều hướng giảm dần. Năm 2018 có 157 lượt công dân về Ban Tiếp dân Trung ương với 37 vụ việc, trong đó có 05 đoàn đông người thì năm 2019 chỉ còn 24 lượt công dân với 10 vụ việc và chỉ còn 01 vụ việc đông người.

Phát biểu tiếp thu ý kiến tại hội nghị, ông Đặng Xuân Phong, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, trong thời gian tới, UBND tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện các nội dung “Năm dân vận chính quyền” năm 2019.

Đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là các vụ việc đông người, kéo dài sẽ tiếp tục giải quyết triệt để, bên cạnh đó là giải quyết dứt điểm từ cơ sở đối với các vụ việc phát sinh mới.

Đối với 02 vụ khiếu nại, tố cáo kéo dài tại chợ văn hóa - bến xe khách Sa Pa và vụ khiếu kiện của ông Lê Bảo Khánh sẽ được giải quyết dứt điểm trong thời gian tới đây” - ông Đặng Xuân Phong cho biết.

Theo ông Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai, trong những năm qua, Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo liên quan đến việc thực hiện các nội dung “Năm dân vận chính quyền” năm 2019 và đã thu được nhiều kết quả khả quan. Thông qua việc thực hiện “Năm dân vận chính quyền” năm 2019, các địa phương trong tỉnh đã có nhiều khởi sắc trong việc ổn định chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, đời sống người dân không ngừng được nâng lên.

“Trong thời gian tới, Tỉnh ủy sẽ tiếp tục có những chỉ đạo mới, thiết thực để thực hiện tốt hơn các nội dung “Năm dân vận chính quyền” năm 2019 và những năm tiếp theo” - ông Nguyễn Văn Vịnh phát biểu.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Lê Minh Khái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ, Trưởng Đoàn công tác đánh giá cao những kết quả đạt được của Tỉnh ủy, UBND, Ban Dân vận tỉnh trong việc thực hiện các nội dung “Năm dân vận chính quyền” năm 2019.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Lê Minh Khái đề nghị Tỉnh ủy, UBND, Ban Dân vận tỉnh Lào Cai tiếp tục bám sát Kế hoạch số 2352-KH/BDVTW-BCSĐCP ngày 15/01/2019 của Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự Đảng Chính phủ về phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, Công văn số 2694-CV/BDVTW ngày 24/7/2019 của Ban Dân vận Trung ương. Nâng cao chất lượng đối thoại, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

“Trong thời gian tới, đề nghị Tỉnh ủy, UBND, Ban Dân vận tỉnh tiếp tục triển khai, thực hiện tốt các nội dung “Năm dân vận chính quyền” năm 2019, đặc biệt là giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện đông người, kéo dài, không để phát sinh các vụ việc khiếu kiện mới” - ông Lê Minh Khái phát biểu.

TQ