Theo kế hoạch, thời gian kiểm tra, giám sát sẽ được thực hiện từ nay đến ngày 20/10/2016. Đoàn sẽ thực hiện kiểm tra, giám sát tại 18 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên với nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với việc phát hiện và xử lý tham nhũng; việc phát hiện, xử lý tham nhũng, nhất là thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế của các cơ quan, đơn vị chức năng ở một số địa phương; việc thi hành án phần thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế; công tác tham mưu, đề xuất xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế của Ban Nội chính Tỉnh ủy. Kiểm tra, giám sát việc quán triệt, triển khai Chỉ thị 50 ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”.

Mục đích của của việc kiểm tra, giám sát là khẳng định quyết tâm cao của Đảng về công tác PCTN theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng nhằm xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Qua đó phát hiện những mô hình tốt để phát huy, đồng thời xác định những thiếu sót, bất cập cần được điều chỉnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư yêu cầu việc kiểm tra, giám sát cần có trọng tâm, trọng điểm, đề ra những giải pháp giải quyết, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên ngày càng trong sạch vững mạnh, đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Cũng trong ngày 22/8, tại trụ sở Tỉnh ủy Bến Tre, Đoàn Công tác số 4 đã chính thức tiến hành kiểm tra, giám sát việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, mà dư luận xã hội quan tâm.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hòa Bình - Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án TAND Tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN, khẳng định: Thông qua kiểm tra, giám sát, Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN nắm tình hình, đánh giá kết quả công tác phát hiện và xử lý tham nhũng; trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, nhất là những vụ việc, vụ án nghiêm trọng phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; phương pháp, biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và xử lý tham nhũng.

Ông Nguyễn Hòa Bình yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre, các tổ chức và cá nhân có liên quan phải báo cáo toàn diện, đầy đủ, khách quan, chính xác về hiện trạng lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong PCTN. Điều này cũng sẽ giúp nhân dân tin tưởng vào quyết tâm của hệ thống chính trị trong PCTN, thu hồi tài sản tham nhũng cho ngân sách.

Ông Nguyễn Hòa Bình cũng đặc biệt lưu ý Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre phải hiểu rõ về quan điểm của Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN là đánh giá đúng kết quả PCTNmà cụ thể là kiểm tra, giám sát công tác thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng tại cấp cơ sở. Những kiến nghị, đề xuất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre cần cụ thể hơn, sát hợp với tình hình thực tiễn kinh tế - xã hội của địa phương để Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN có những quyết sách mới để nhằm nâng cao chất lượng PCTNtrong tình hình mới, trong điều kiện tổng kết 10 năm thực hiện pháp luật về công tác này đã cho thấy còn nhiều tồn tại, vướng mắc, xung đột giữa các quy định, quy chế của nhiều ngành, nhiều cấp.

Tại buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn - Phó Trưởng Đoàn Công tác số 4, đã công bố các quyết định về thành lập 7 đoàn công tác, thành lập 7 tổ giúp việc, cũng như kế hoạch làm việc của Đoàn Công tác tại tỉnh Bến Tre.

Phó Tổng Thanh tra lưu ý các nội dung trọng tâm, bố trí đầu mối làm việc do lãnh đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre chủ trì để làm việc với Đoàn Công tác nhằm bảo đảm chất lượng, tiến độ của các nội dung kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức, cá nhân của địa phương.

Trên cơ sở báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre về kết quả ban đầu trong thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, các thành viên Đoàn Công tác số 4 đã đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến bố cục, nội dung, số liệu, quan điểm chỉ đạo.

Một số ý kiến đã đề nghị các cơ quan chuyên môn của tỉnh Bến Tre cần làm rõ, điều chỉnh, kiến nghị về cơ chế, chính sách để hạn chế xung đột giữa quy định của Hiến pháp, vai trò xét xử độc lập của TAND các cấp, các kiến nghị của thanh tra, kiểm sát với các văn bản của một số cấp ủy đối với nhiều vụ việc tham nhũng liên quan đến cán bộ, công chức.

Thay mặt lãnh đạo địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Võ Thành Hạo đã tiếp thu toàn bộ định hướng chỉ đạo của ông Nguyễn Hòa Bình, nội dung các quyết định do Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn công bố, cũng như ý kiến đóng góp của đại diện TAND Tối cao, Ban Nội chính T.Ư, Thanh tra Chính phủ.

Đối với một số chi tiết chưa chính xác trong báo cáo với Đoàn Công tác số 4, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Võ Thành Hạo yêu cầu các cơ quan chuyên môn nhanh chóng thống nhất số liệu, cơ chế phối hợp với Đoàn Công tác, Tổ Giúp việc để bảo đảm chất lượng, tiến độ đúng yêu cầu của Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN.

Ngọc Giang-Thảo Nguyên