Dự hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Dũng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính T.Ư, Phó Trưởng Đoàn công tác số 1; Trần Quốc Tỏ, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên; Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2016. 

Giai đoạn 2011 - 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo về công tác PCTN; tổ chức thực hiện tốt việc phổ biến, quán triệt, triển khai Chỉ thị số 50 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; xử lý trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng và xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên có liên quan đến tham nhũng, sai phạm về kinh tế…

Cùng với đó, lãnh đạo, chỉ đạo việc phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, án kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra ở địa phương cũng như công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp…

Tại Hội nghị, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Tỏ, đã báo cáo nhanh với Đoàn công tác về kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, nhất là 7 tháng năm 2016 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết của nhiệm kỳ 2016 - 2020, trong đó nhấn mạnh đến nhiều nét mới, vấn đề cơ chế chính sách, thu hút đầu tư, thu ngân sách… 

Đặc biệt, Thái Nguyên đã chủ động thực hiện tốt và đảm bảo trong công tác an ninh, quốc phòng, an sinh xã hội, PCTN. Cùng với đó là công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính trị được tăng cường, nhất là công tác luân chuyển, sắp xếp cán bộ được dân chủ, công khai, minh bạch… 

Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh: Việc Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN thành lập các Đoàn kiểm trong cả nước, trong đó có Thái Nguyên nhằm kiểm tra, giám sát thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm là cần thiết và có vai trò quan trọng. Sau khi nhận được Quyết định 17 và Kế hoạch số 16 và của T.Ư, Thái Nguyên đã có kế hoạch triển khai trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tới các đơn vị trong dự kiến kiểm tra, giám sát để có sự chuẩn bị chu đáo nhằm tạo điều kiện, phục vụ tốt cho Đoàn trong quá trình kiểm tra, giám sát tại tỉnh…

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN đã bày tỏ sự phấn khởi trước sự phát triển nhanh chóng, vượt bậc của Thái Nguyên, đồng thời đánh giá cao Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kế hoạch công tác chuẩn bị phục vụ Đoàn công tác số 1.

Đồng chí Trần Quốc Vượng đã lưu ý tỉnh một số vấn đề cần quán triệt tới các đơn vị, đó là việc kiểm tra, giám sát là hoạt động thường xuyên, hằng năm của TƯ nhằm đẩy mạnh công tác PCTN. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng xác định công tác PCTN là 1 trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của Đảng, do đó, việc kiểm tra, giám sát ngay sau khi tiến hành xong Đại hội là cụ thể hóa Nghị quyết, thể hiện tinh thần quyết tâm chính trị cao của Đảng ta về PCTN. Qua kiểm tra, giám sát sẽ góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, trước hết là người đứng đầu về nhiệm vụ quan trọng này… 

Chủ nhiệm  Ủy ban Kiểm tra T.Ư yêu cầu Đoàn công tác số 1 cũng như các đơn vị trong danh sách kiểm tra, giám sát của tỉnh thực hiện tốt những nội dung như: Kiểm tra, giám sát phải có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng, tránh tối đa việc làm ảnh hưởng đến công việc của các đơn vị; yêu cầu làm rõ sai phạm trong từng cơ quan, đơn vị; kết hợp giữa kiểm tra và tự kiểm tra để có sự chấn chỉnh kịp thời… Từ đó, rút ra được những giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho tỉnh, cho các đơn vị, góp phần xây dựng Đảng bộ Thái Nguyên ngày càng trong sạch, vững mạnh, tỉnh Thái Nguyên ngày càng khởi sắc, phát triển bền vững.

Tại Thái Nguyên, trong thời gian từ ngày 22/8 đến 20/10, Đoàn công tác số 1 sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát tại 20 huyện, thành, thị và một số sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh…

Thái Hải