Ngày 8/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cùng các đại biểu (ĐB) Quốc hội (QH) đoàn Hà Nội tiếp xúc cử tri các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ.

Tại đây, cử tri bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi, tại hội nghị 8 vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, quyết định ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

“Quy định mới về trách nhiệm nêu gương đã nêu rõ, 9 nội dung mà từng Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng phải nghiêm khắc với bản thân mình và kiên quyết chống. Bản thân tôi và nhân dân rất vui mừng, phấn khởi, hoàn toàn đồng tình, ủng hộ”, cử tri Lê Đức Hạnh (quận Ba Đình) bày tỏ.

Cũng nhắc đến quy định này, theo ông Trần Văn Ngọc (quận Ba Đình), chúng ta đã có nhiều quy định về trách nhiệm nêu gương, nhưng vẫn có cán bộ lãnh đạo chưa thực sự nêu gương, “nói không đi đối với làm”, trục lợi, tham nhũng, lãng phí.

Cho nên, cử tri đề nghị, lần này cần có biện pháp quyết liệt hơn nhằm xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, xây dựng được đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu.

“Nêu gương là tất cả các cán bộ đảng viên đều phải làm nhưng trước hết là các lãnh đạo cao nhất, tức là gần 200 Ủy viên Trung ương hiện nay”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đáp lời ý kiến cử tri.

Theo Tổng Bí thư, việc ra quy định mới không phải vì các Ủy viên Trung ương hư hỏng, mà là để nhấn mạnh trách nhiệm của những lãnh đạo cao nhất.

Theo Tổng Bí thư, Đảng đã có nhiều quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, rồi 19 điều đảng viên không được làm; 27 biểu hiện suy thoái mà Hội nghị Trung ương 4 đã chỉ ra phải chống….

“Trách nhiệm nêu gương và gương mẫu thì tất cả mọi cán bộ đảng viên đều phải làm. Bác Hồ đã nói rồi, “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. “Một tấm gương sống có giá trị hơn cả trăm bài diễn văn tuyên truyền", Tổng Bí thư nhấn mạnh một lần nữa.

Vậy tại sao phải nâng tầm Ban Chấp hành Trung ương ban hành quy định? Tổng Bí thư lý giải, vì vị trí lớn hơn nhiều, thẩm quyền cao hơn nhiều, tính chất là tất cả cán bộ đảng viên phải thực hiện nêu gương mà trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương.

“Ra Trung ương có ý kiến tại sao tập trung vào 200 Ủy viên Trung ương, còn các cấp khác thì sao? Sợ ra ngoài kẻ xấu xuyên tạc thì sao? Cho nên, nói rất chặt chẽ, đã là cán bộ thì trước hết là nêu gương, không gương mẫu thì làm cán bộ làm gì?”, Tổng Bí thư nêu rõ.

Theo Tổng Bí thư, việc ra quy định mới không phải vì các Ủy viên Trung ương hư hỏng, mà là để nhấn mạnh trách nhiệm của những lãnh đạo cao nhất.

“Rất mừng khi đưa ra thảo luận được Trung ương thống nhất cao. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta nói thẳng ra là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương, chứ không nói chung chung như trước. Từng anh phải soi vào làm gương và để cho người khác làm gương”, Tổng Bí thư nêu rõ.

Tổng Bí thư nói thêm, trong kỳ họp 6 này, sẽ lấy tín nhiệm các lãnh đạo do Quốc hội bầu, phê chuẩn. Như vậy có nhiều cách, chứ không phải tất cả chỉ ra 1 văn bản là xong. Kể cả quy định đã ban hành vì tiếp tục bàn, từng bước bổ sung để hoàn chỉnh.

Theo đánh giá của Trung ương, vừa qua, việc thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ tuy đã đạt được nhiều kết quả, nhưng còn hạn chế, chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp chưa xác định rõ trách nhiệm và chưa thật sự gương mẫu trong rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, tác phong với những biểu hiện như nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít.

Có cán bộ còn trục lợi, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đặc biệt có cán bộ lãnh đạo cấp cao, cả đương chức và nghỉ hưu, đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Hương Giang