Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Phan Văn Thắng, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp đã chia sẻ với cử tri về những khó khăn, thiệt hại do dịch tả heo châu Phi gây ra; đồng thời đề nghị không chủ quan, thực hiện tốt theo khuyến cáo, hướng dẫn của ngành chuyên môn về công tác phòng, chống dịch, nhất là không tái đàn trước khi có thông tin chính thức công bố hết dịch.

Đánh giá về kết quả phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2019, theo ông Phan Văn Thắng, với quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Đồng Tháp đã đạt được nhiều kết quả quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất; tái cơ cấu ngành Nông nghiệp phát huy hiệu quả tích cực; chương trình xây dựng nông thôn mới có nhiều cách làm đổi mới…

Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp cho biết: Kỳ họp này, HĐND tỉnh Đồng Tháp sẽ xem xét, thông qua 15 nghị quyết. Trong đó, Nghị quyết về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khóm thuộc tỉnh đã nhận được rất nhiều ý kiến góp ý.

Ông Phan Văn Thắng đề nghị đại biểu đi sâu vào các vấn đề trọng tâm, đúng thẩm quyền, vừa làm tròn trách nhiệm giám sát, vừa chia sẻ trách nhiệm với UBND tỉnh và các ngành liên quan. Các đơn vị phát biểu tham luận và trả lời chất vấn cần thẳng thắn, giải trình rõ đối với những vấn đề đại biểu, cử tri quan tâm.

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa IX diễn ra trong 2 ngày 15-16/7/2019. Theo chương trình, UBND tỉnh có báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, cải cách hành chính; khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực, các ban và đại biểu trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Cảnh Nhật