Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi vòng quanh linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần cuối. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi vòng quanh linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần cuối. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh (bên phải) và nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đi vòng quanh linh cữu lần cuối, vĩnh biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đi vòng quanh linh cữu lần cuối, vĩnh biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (phía sau) và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đi vòng quanh linh cữu lần cuối, vĩnh biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đi vòng quanh linh cữu lần cuối, vĩnh biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đi vòng quanh linh cữu lần cuối, vĩnh biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đi vòng quanh linh cữu lần cuối, vĩnh biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đi vòng quanh linh cữu lần cuối, vĩnh biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đi vòng quanh linh cữu lần cuối, vĩnh biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đi vòng quanh linh cữu lần cuối, vĩnh biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Theo TTXVN