Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành; Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng và các vị đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Kỳ họp tiến hành trong 2 ngày, từ 10 - 11/7/2018, với nội dung chủ yếu: Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 6 tháng đầu năm 2018; quyết định chủ trương, nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2018; Phê duyệt điều chỉnh quyết toán ngân sách Nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2016; Quyết định Chương trình giám sát năm 2019 của HĐND thành phố; quyết định một số chuyên đề và một số nội dung quan trọng khác theo luật định.

Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành phát biểu. Ảnh: Haiphong.gov.vn

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành cho biết, tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ nghe và thảo luận báo cáo của UBND thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm 2018; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp kế hoạch kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2018.

HĐND thành phố sẽ tham gia ý kiến vào quyết nghị các Nghị quyết chuyên đề phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của thành phố; xem xét, thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2019.

Đồng thời, tiến hành chất vấn và xem xét trả lời chất vấn một số thành viên UBND thành phố.

Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành đề nghị các đại biểu, phát huy vai trò là người đại diện cho nhân dân tại diễn đàn cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, tập trung nghiên cứu, đánh giá, thảo luận các báo cáo trình kỳ họp, đồng thời thể hiện tinh thần dân chủ thẳng thắn trong việc chất vấn các thành viên UBND thành phố.

Các đồng chí giám đốc sở, ngành được dự kiến sẽ trả lời chất vấn tại kỳ họp này cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, trả lời thẳng thắn, ngắn gọn, rõ ràng những vấn đề mà đại biểu chất vấn, xác định rõ các giải pháp khắc phục những vấn đề còn tồn tại với các mốc thời gian cụ thể .

Trong thời gian diễn ra kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị cử tri và nhân dân thành phố tiếp tục thể hiện sự quan tâm, dành thời gian theo dõi và tham gia ý kiến, góp phần tạo nên thành công chung của kỳ họp.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng phát biểu. Ảnh: Haiphong.gov.vn

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng cho biết 6 tháng đầu năm 2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 16,03% (kế hoạch cả năm tăng 15% trở lên), cao nhất từ trước đến nay, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thành phố. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 24,2% (kế hoạch cả năm tăng 22%). Kim ngạch xuất khẩu ước đạt trên 3,91 tỷ USD, tăng 25,48% (kế hoạch cả năm tăng 22-23%). Sản lượng hàng hóa qua cảng ước đạt trên 50,96 triệu tấn, tăng 18,24%. Thu hút khách du lịch ước đạt trên 3,55 triệu lượt, tăng 16,1%.

Thu hút đầu tư mạnh mẽ, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng định hướng, đón đầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; kết cấu hạ tầng giao thông phát triển mạnh mẽ, đồng bộ, hiện đại; đô thị được mở rộng chỉnh trang, phát triển theo hướng văn minh, hiện đại; ngành nông nghiệp được tái cơ cấu; xây dựng nông thôn mới đã làm chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân thành phố…

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng nhận định: Kinh tế cả nước và thành phố dự báo có nhiều thuận lợi nhưng tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc và đồng bộ các chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đã đề ra trong năm 2018.

Trong đó thực hiện tốt 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Tập trung hoàn thành việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 05/8/2003 về xây dựng và phát triển Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018; triển khai xây dựng các kế hoạch, các cơ chế chính sách cho năm 2019 và các năm tiếp theo.

Đẩy mạnh triển khai các giải pháp thực hiện hiệu quả chủ đề năm “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách Nhà nước - Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh”. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn, trọng điểm của thành phố.

Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, khuyến khích tiêu dùng, xây dựng nông thôn mới. Tăng cường quản lý, chỉnh trang, phát triển đô thị, giao thông, bảo vệ tài nguyên môi trường và thích nghi, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai.

Thực hiện tốt các chương trình phát triển văn hóa, con người, bảo đảm an sinh và công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

Duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu. Ảnh: Haiphong.gov.vn

Phát biểu tại Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng đã đạt được trong thời gian qua.

Đối với những hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra trong báo cáo, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị đại biểu quan tâm, phân tích làm rõ nguyên nhân, đề xuất các giải pháp thiết thực để tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và những năm tiếp theo.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng rằng Kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố sẽ nêu cao dân chủ, trí tuệ, xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển năm 2018 cũng như những năm tiếp theo.

Chủ tịch Quốc hội cũng đồng tình với các chủ trương, giải pháp thành phố đã đề ra, đồng thời đề nghị thành phố tập trung thực hiện tốt một số nội dung: tích cực triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Tập trung hoàn thành việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 05/08/2003 và Kết luận số 72-KL/TW ngày 10/10/2013 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” để có định hướng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Triển khai hiệu quả các giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện cho được mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch thu ngân sách, đặc biệt là thu nội địa. Tăng cường xây dựng, phát triển và quản lý đô thị; quan tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, văn minh đô thị.

Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo hơn nữa trong hoạt động giám sát, chất vấn và trả lời chất vấn, quyết định các vấn đề quan trọng của HĐND; đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân…

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với tinh thần làm việc khẩn trương và trách nhiệm cao, các vị đại biểu HĐND thành phố sẽ tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng, những chủ trương, biện pháp sát thực, bảo đảm hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.

Chiều nay - 10/7, các đại biểu thảo luận tại các tổ về các nội dung trình tại kỳ họp.

Kim Thành