Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp. Cùng dự có Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND TP, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Sau khi nghe ý kiến của đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành và lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP về các nội dung trình tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lê Văn Thành đánh giá cao UBND thành phố, các sở, ngành đã phối hợp tốt với các Ban HĐND TP, Thường trực HĐND TP chuẩn bị các nội dung, kế hoạch để triển khai kỳ họp thứ 8.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP thống nhất với các đại biểu những nội dung dự kiến trình tại kỳ họp. Trong đó, để lại 5 nội dung cần chuẩn bị kỹ hơn cho kỳ họp sau.

Dự kiến kỳ họp thứ 8 HĐND TP khóa XV diễn ra trong 3 ngày (5 - 7/12/2018) với 27 nội dung.

Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm 2018 nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2018; thảo luận và quyết định chỉ tiêu, nhiệm vụ, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2019; thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND thành phố và thực hiện một số nội dung khác theo luật định

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lê Văn Thành phát biểu: Để kỳ họp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, các cơ quan chủ trì xây dựng nghị quyết, đề án khẩn trương rà soát bảo đảm chất lượng, thời gian quy định; trên tinh thần là không chạy theo số lượng mà phải bảo đảm hiệu quả, thiết thực, tạo chuyển biến trong phát triển kinh tế và an sinh xã hội.

UBND TP chỉ đạo các sở, ngành tập trung cao hoàn thiện nội dung các nghị quyết, đề án, báo cáo trình HĐND thành phố xem xét trong tháng 10/2018.

Đối với những nội dung quan trọng, trong đầu tháng 10/2018, các đơn vị chủ trì cần trình Ban Thường vụ Thành ủy mới xem xét, rồi cho ý kiến.

Kim Thành