Phát biểu khai mạc kỳ họp, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh cho biết: Kỳ họp này, HĐND TP tập trung xem xét, thảo luận, cho ý kiến và tập trung thảo luận các nội dung quan trọng như: Xem xét, thảo luận về báo cáo đánh giá kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019.

Đồng thời, xem xét quyết định điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; quyết định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 và một số tờ trình của UBND TP.

Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: TL

 

Tại kỳ họp này, HĐND TP sẽ nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo năm học 2018 - 2019 và công tác chuẩn bị cho năm học mới 2019 - 2020. 

Các đại biểu HĐND TP sẽ thảo luận về báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về tiến độ và hiệu quả thực hiện các dự án chống ngập; thực hiện công tác nhân sự Thường trực HĐND TP, nhiệm kỳ 2016 - 2021…

Đại biểu HĐND TP cài đặt phần mềm “kỳ họp không giấy”. Ảnh: TL

 

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ thông tin: Tại kỳ họp này, thực hiện chủ trương chung về xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, HĐND TP sẽ thực hiện bước đầu đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đó là thực hiện mô hình “kỳ họp không giấy”.

Theo đó, ứng dụng được cài đặt trên các thiết bị sẽ có đầy đủ văn kiện tài liệu kỳ họp, chương trình kỳ họp, danh sách đại biểu, các thông báo, tổng hợp thông tin báo chí, ý kiến cử tri. Trong mỗi mục, tài liệu được sắp xếp khoa học để người dùng tiện theo dõi. Các thao tác của đại biểu sẽ được thực hiện ngay trên ứng dụng này.

Thiên Lý