Tại kỳ họp thứ 8 (bất thường) sáng nay, các đại biểu HĐND TP đã thống nhất miễn nhiệm các chức danh: Trưởng ban Kinh tế ngân sách với bà Phạm Thị Thanh Mai; Trưởng ban Văn hoá Xã hội với ông Trần Thế Cương; Phó ban Đô thị với ông Vũ Ngọc Anh.

Sau đó, các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu các trưởng, phó ban chuyên trách các Ban HĐND TP.

Kết quả: Phó ban Kinh tế ngân sách Hồ Vân Nga được bầu làm Trưởng ban Kinh tế ngân sách; Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế xã hội Hà Nội Nguyễn Thanh Bình làm Trưởng ban Văn hoá Xã hội; Phó ban Đô thị Vũ Ngọc Anh làm Phó ban Kinh tế ngân sách; Uỷ viên chuyên trách Ban Pháp chế Hoàng Thị Thuý Hằng làm Phó ban Đô thị.

Nghị quyết xác nhận về kết quả bầu cử được 100% đại biểu thông qua.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã điều động bà Thanh Mai về công tác tại Thị ủy Sơn Tây, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị ủy, giữ chức vụ Bí thư Thị ủy.

Ông Trần Thế Cương được điều động về quận Bắc Từ Liêm, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Quận ủy. Ông được giới thiệu để HĐND quận bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận.

H.Giang