Đây là chương trình vừa được điều chỉnh, thay vì thảo luận ở hội trường về việc chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 như dự kiến tại đầu phiên họp.

Trước đó, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của QH Phan Trung Lý, Uỷ viên Uỷ ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Trưởng Ban Biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến Đại biểu QH thảo luận ở tổ và hội trường và chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013).

Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã tiếp thu tối đa những ý kiến xác đáng của đại biểu cũng như nhân dân gửi tới. Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 cho biết, tuyệt đại đa số ý kiến đều tán thành quy định về vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Điều 4 của Dự thảo…

Phát biểu tại hội trường, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, Hiến pháp có một ý nghĩa rất lớn về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo đảm cho sự phát triển của đất nước. Dự thảo Hiến pháp đã được chuẩn bị công phu và đã được triển khai, lấy ý kiến mọi tầng lớp nhân dân trong 2 năm qua. Tại các kỳ họp Trung ương, Bộ Chính trị đều cũng đã đưa ra ý kiến và được tiếp thu đầy đủ.
Ngày 28/11 tới, QH sẽ quyết định thông qua Hiến pháp hệ trọng này. Trong thời gian còn lại, Đại biểu QH tiếp tục thảo luận, góp ý trên cơ sở tiếp thu ý kiến từ nhân dân, để có bản Dự thảo tốt nhất, tiếp thu những ý kiến hợp lý nhất để chúng ta yên tâm. Mặc dù có thể còn ý kiến khác nhau nhưng chúng ta đã làm hết sức mình, hết trách nhiệm và lựa chọn theo đa số - Chủ tịch QH nhấn mạnh.

* Chiều cùng ngày, Đại biểu QH thảo luận ở tổ về Dự án Luật phá sản (sửa đổi); Dự án Luật Đầu tư công.

Trước đó, Ủy ban Kinh tế của QH đã phối hợp với Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, các cơ quan hữu quan thẩm tra cho ý kiến về Dự án Luật. Tiếp thu các ý kiến đóng góp, Tòa án nhân dân Tối cao đã chỉnh lý một số điểm tại Dự án Luật. Cụ thể, tiêu chí xác định doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản là khi khoản nợ không có bảo đảm hoặc chỉ được bảo đảm một phần đã đến hạn, không có tranh chấp và chủ nợ đã có yêu cầu thanh toán nhưng doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi đã áp dụng các biện pháp tài chính cần thiết mà vẫn không có khả năng thanh toán được khoản nợ đến hạn đó.

Theo Dự thảo, quản tài viên (luật sư được cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên) do Tòa án chỉ định sẽ được giao quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã khi lâm vào tình trạng phá sản.
Việc ban hành Luật Đầu tư công nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ và hoàn chỉnh để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý hoạt động đầu tư và sử dụng vốn đầu tư công; khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư theo đúng mục tiêu, định hướng của chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của đất nước; chống thất thoát, lãng phí; bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quản lý đầu tư công.

Dự thảo Luật Đầu tư công đã thể chế hóa quy trình quyết định chủ trương đầu tư - đây chính là nội dung đổi mới quan trọng nhất của Luật.

Ánh Tuyết