Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp Phan Văn Thắng cho biết, trong nửa nhiệm kỳ qua, kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển khá toàn diện. GRDP tăng qua từng năm, an sinh xã hội, đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên; quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí tiếp tục được quan tâm…

Đáng chú ý, qua nửa nhiệm kỳ, Đồng Tháp đã thực hiện đạt và vượt 14/16 chỉ tiêu nghị quyết mà HĐND tỉnh đề ra. Ước tăng trưởng GRDP năm 2018 đạt trên 6,9%, trong đó các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, thương mại dịch vụ tăng khá cao; thu nhập bình quân đầu người đạt xấp xỉ 40 triệu đồng, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện, nâng cao.

Theo đánh giá của Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Thắng, những kết quả đã đạt được trong thời gian qua đã tạo đà tăng trưởng, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Đây là nền tảng để các ngành, các cấp trong tỉnh tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ tỉnh.

Mặc dù vậy, Đồng Tháp cũng gặp không ít khó khăn, thách thức khi qua 3 năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ tăng trưởng của tỉnh đều không đạt kế hoạch đề ra, chỉ xếp thứ 7/13 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long; quy mô nền kinh tế của tỉnh chỉ xếp thứ 6/13 ở khu vực…

Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Thắng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, cũng như đề xuất nhiệm vụ, giải pháp để đạt hiệu quả trong năm 2019 và những năm còn lại của nhiệm kỳ. Trong đó, cần tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với phương án điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm 2019 và các chỉ tiêu phụ kèm theo.

Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa IX diễn ra trong 2 ngày 5 và 6/12, sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tiến hành quy trình miễn nhiệm, bầu bổ sung các chức danh do HĐND bầu; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu, nhằm giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ...

Cảnh Nhật