Cách đây tròn 130 năm, ngày 22/6/1886, tỉnh Mường Hòa Bình được thành lập gồm 4 phủ: Phủ Vàng An, Lương Sơn, Lạc Sơn và phủ Chợ Bờ. 

Phủ Chợ Bờ có 5 châu: Châu Đà Bắc, châu Mai Châu, châu Yên Châu, châu Mộc Châu và châu Phù Yên Châu. Năm 1941, thực dân Pháp nhập châu Mai Châu và châu Đà Bắc thành châu Mai Đà.

Kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc, hòa bình lập lại ở miền Bắc, thể theo nguyện vọng của nhân dân và căn cứ vào đặc điểm điều kiện địa lý, ngày 21/9/1956, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định chia huyện Mai Đà thành huyện Mai Châu và huyện Đà Bắc.

Trải qua 130 năm thành lập, phát triển và 60 năm tái lập, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Đà Bắc luôn phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, cần cù trong lao động sản xuất, anh dũng, kiên cường trong đấu tranh dựng nước và giữ nước.

Sản phẩm nông nghiệp của huyện Đà Bắc đã có mặt trên thị trường trong nước. Ảnh: HB

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược nhân dân các dân tộc huyện Đà Bắc đã kiên cường bám trụ giữ đất, giữ dân, xây dựng khu căn cứ cách mạng Tu Lý - Hiền Lương và Mường Diềm, đập tan âm mưu lập "Xứ Mường tự trị" của thực dân Pháp. Đà Bắc còn là hậu phương vững chắc, chi viện sức người, sức của phục vụ chiến dịch Hòa Bình và chiến dịch Điện Biên Phủ. 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hàng nghìn con em các dân tộc huyện Đà Bắc đã hăng hái lên đường ra trận chiến đấu, phục vụ chiến đấu. Nhiều người đã anh dũng hy sinh trên các chiến trường miền Nam.

Với những đóng góp to lớn, thành tích đặc biệt xuất sắc, cán bộ và nhân dân các dân tộc huyện Đà Bắc đã vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

Dàn cồng chiêng trình diễn tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: HB

Đặc biệt, trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì dòng điện ngày mai của Tổ quốc, nhân dân các dân tộc huyện Đà Bắc đã sẵn sàng rời bỏ mảnh đất đã gắn bó bao đời để đến nơi ở mới. Vượt qua mọi khó khăn thách thức, hiện nay nhân dân 14 xã vùng hồ Thủy điện Hòa Bình đã an cư, lập nghiệp, có cuộc sống no đủ.

Trong những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, huyện Đà Bắc đã khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng, thế  mạnh, dành được những kết quả lớn. Trong đó, Đà Bắc đã xác định rõ cơ cấu kinh tế, thế mạnh từng vùng, từ đó đầu tư đúng, trúng, hiệu quả. Từ một huyện nghèo, khó khăn nhất của tỉnh Hòa Bình, nay Đà Bắc đã duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 14%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 21 triệu đồng/năm. Đời sống tinh thần của nhân dân, nhất là vùng hồ sông Đà và các xóm, bản vùng cao, xa không ngừng được nâng lên. 100% trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường; 100% người dân được chăm sóc sức khỏe ban đầu; trên 80%  hộ dân được sử dụng nước sạch, nước sinh hoạt hợp vệ sinh; trên 90% hộ dân được dùng điện lưới; phần lớn xóm bản có đường giao thông thuận lợi...

Đà Bắc phấn đấu tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; khai thác có hiệu quả các nguồn lực, thế mạnh như chăn nuôi đại gia súc, cá vùng hồ, trồng rừng và du lịch; đẩy mạnh phát triển kinh tế  - xã hội nhanh, bền vững, sớm đưa Đà Bắc thoát khỏi huyện nghèo.

Hồng Bài