Sáng 25/3, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự án Luật Biên phòng Việt Nam. Theo nhiều ý kiến thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, dự luật này cần quy định rõ những chính sách đối với lực lượng bộ đội biên phòng cũng như các lực lượng làm nhiệm vụ biên phòng.

Cần quy định rõ chính sách đối với bộ đội biên phòng

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, lực lượng bộ đội biên phòng là nòng cốt trong bảo vệ biên giới, do đó, chính sách đối với lực lượng này cần được quy định rõ trong luật.

"Chế độ tuổi tác, thời gian công tác rồi đất ở thế nào. Chúng ta nói đồn là nhà thì phải giải quyết đất ở, đất sản xuất, canh tác cho anh em ra sao? Đây là trách nhiệm phối hợp của các địa phương", bà Phóng nói.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng khẳng định, lực lượng bộ đội biên phòng rất quan trọng trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo bà Ngân, bội đội biên phòng không chỉ bảo vệ biên giới mà còn làm nhiều nhiệm vụ khác từ giáo dục, y tế cho tới tăng cường cán bộ chủ chốt ở cơ sở.

“Họ sống cùng dân, giúp đỡ dân nên chúng ta vẫn gọi là bác sĩ quân hàm xanh, thầy giáo quân hàm xanh", bà Ngân nhấn mạnh và cho rằng, chính sách của Nhà nước đối với lực lượng này cũng phải thể hiện rõ quan điểm đối với những người sống xa nhà, ở nơi biên cương Tổ quốc.

"Ngay trong mùa dịch Covid-19 này, lực lượng bộ đội biên phòng cũng vất vả lắm, phải ngủ lán trại, đường mòn, lối mở. Người ta nói đồn là nhà nhưng anh em có sống trong đồn đâu", Chủ tịch Quốc hội nói.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, cần tổng kết kỹ quá trình thực hiện Pháp lệnh Bộ đội biên phòng để đưa vào luật trên tinh thần "cái nào hợp lý, còn giá trị thì kế thừa.

“Những gì liên quan tới chính sách đặc thù mà Luật Quốc phòng, Luật Sĩ quan quân đội chưa có thì chúng ta đưa vào. Nếu có rồi thì không nên đưa vào vì như vậy không đúng quy định", ông Lưu nêu quan điểm.

Ưu tiên nhân lực chất lượng cao vào lực lượng biên phòng

Trước đó, trình bày tờ trình của Chính phủ do Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam trình bày cho biết, dự thảo luật được xây dựng trên 3 chính sách lớn, gồm: Xác định rõ nhiệm vụ biên phòng; luật hóa quy định về hình thức quản lý, bảo vệ biên giới của bộ độ biên phòng; chuẩn hóa, quy định nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng.

Liên quan tới bảo đảm và chế độ, chính sách về biên phòng, dự thảo luật quy định, Nhà nước có chính sách ưu đãi đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thực thi nhiệm vụ biên phòng và chính sách đặc thù công tác, địa bàn hoạt động ở khu vực biên giới theo quy định pháp luật; ưu tiên nguồn nhân lực chất lượng cao, cư dân biên giới vào lực lượng bộ đội biên phòng.

Thẩm tra dự án luật này, nhiều ý kiến trong Ủy ban Quốc phòng an ninh đề nghị rà soát lại chương về chế độ chính sách đối với biên phòng để tránh chồng chéo với các quy định khác của pháp luật có liên quan, tránh làm tăng ngân sách.

Bên cạnh đó, có nhiều ý kiến đề nghị nghiên cứu rõ hơn về chế độ, chính sách đối với Bộ đội biên phòng như lực lượng cảnh sát biển Việt Nam.

"Thường trực Ủy ban Quốc phòng an ninh đề nghị ban soạn thảo rà soát, nghiên cứu để quy định đầy đủ các chế độ, chính sách về biên phòng, bảo đảm tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng này", Chủ tịch Uỷ bàn Quốc phòng An ninh Võ Trọng Việt trình bày báo cáo tại phiên họp.

Việt Nam có đường biên giới đất liền khoảng 5.036,471 km, bờ biển dài 3.260 km với 44 tỉnh, TP có biên giới quốc gia. Đến nay, Việt Nam đã hoạch định, ký kết các hiệp định về biên giới, cửa khẩu với các nước có chung đường biên giới.

Hiện nay, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển là xu thế chung, tuy nhiên tình hình chính trị - an ninh thế giới và khu vực đang diễn biến khá phức tạp, khó lường, nhất là vấn đề tranh chấp lãnh thổ, tài nguyên, xung đột sắc tộc, tôn giáo, ly khai...

Tình hình thực tế đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đòi hỏi Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang nhân dân nói chung, trong đó lực lượng bộ đội biên phòng nói riêng phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ, quyết liệt hơn để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, vùng trời, vùng biển của Tổ quốc.

Hương Giang