Từ ngày 5 đến 10/8, đoàn công tác của Bộ Chính trị, do ông Nguyễn Phước Lộc - Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương dẫn đầu, đã làm việc với Tỉnh ủy Nghệ An và một số Đảng bộ trực thuộc thực hiện về Nghị quyết  số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” gắn với thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả..

Đến nay, các cơ quan cấp tỉnh và các địa phương đều triển khai đồng bộ, nghiêm túc Nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về việc sắp xếp tổ chức bộ máy. Cụ thể, các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy đã giảm 9 đầu mối từ 32 phòng xuống còn 23 phòng, trong đó: Văn phòng Tỉnh ủy giảm từ 07 phòng xuống 05 phòng; Ban Tổ chức Tỉnh ủy giảm từ 6 phòng xuống còn 4 phòng; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giảm từ 7 phòng xuống còn 4 phòng; Ban Dân vận Tỉnh ủy giảm từ 4 phòng xuống còn 3 phòng; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giảm từ 5 phòng xuống còn 4 phòng.

 Phát biểu tại các cuộc làm việc, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của Tỉnh ủy Nghệ An, Đảng đoàn các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và các địa phương Nghệ An; đồng thời lưu ý một số vấn đề cần quan tâm, tiếp tục rà soát bổ sung thêm các số liệu vào báo cáo, phân tích sâu hơn những việc đã hoàn thành, những việc còn chậm so với yêu cầu; bổ sung đánh giá tác động của việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức nghiêm túc, đồng bộ nhưng không nóng vội./.

Theo Quốc Khánh/VOV1