Sáng ngày 23/5, Quốc hội thảo luận ở hội trường Dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia.

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh cho hay, tiếp thu ý kiến đại biểu, Điều 5 các hành vi bị nghiêm cấm đã được chỉnh lý trên cơ sở rà soát, bổ sung, đồng thời thu hút một số quy định có tính chất như quy định cấm tại các điều khác trong dự thảo Luật.

Đáng chú ý, Dự thảo Luật đã quy định nghiêm cấm cho người chưa đủ 18 tuổi uống rượu, bia; xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu, bia; quảng cáo rượu từ 15 độ cồn trở lên.

Hành vi khuyến mại hoặc sử dụng rượu, bia để khuyến mại cho người chưa đủ 18 tuổi và khuyến mại trong hoạt động kinh doanh rượu từ 15 độ cồn trở lên hoặc sử dụng rượu từ 15 độ cồn trở lên để khuyến mại dưới mọi hình thức cũng bị nghiêm cấm.

Theo bà Nguyễn Thúy Anh, một số ý kiến đại biểu đề nghị cân nhắc lại quy định cấm bán rượu, bia trên internet vì không khả thi, chưa phù hợp với thông lệ quốc tế và xu thế phát triển thương mại điện tử, tạo rào cản phát triển của các doanh nghiệp, làm mất quyền được thông tin của người tiêu dùng.

Một số ý kiến khác đề nghị cấm có điều kiện như quy định về độ tuổi được mua, nhất là đối với độ tuổi vị thành niên.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, Dự thảo Luật đã bỏ quy định này tại Điều 5 và chỉ giữ quy định về điều kiện bán rượu, bia theo hình thức thương mại điện tử tại Điều 16.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng quy định cho phép quảng cáo rượu, bia dưới 15 độ cồn nhưng cấm quảng cáo rượu, bia từ 15 độ cồn trở lên là bất công, không hợp lý.

Về vấn đề này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, độ cồn trong sản phẩm rượu, bia quyết định những tác động có hại của rượu, bia đến sức khoẻ con người, nên việc quản lý quảng cáo rượu theo độ cồn là cần thiết.

”Kinh nghiệm quốc tế cũng như Việt Nam, thường căn cứ trên nồng độ cồn của sản phẩm mà quy định các giải pháp quản lý phù hợp”, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội nói.

Do đó, Dự thảo Luật đã quy định những biện pháp quản lý quảng cáo rượu theo hướng quản lý chặt với rượu có độ cồn cao, từ 15 độ cồn trở lên (khoản 2 Điều 5), quản lý giảm nhẹ hơn đối với rượu từ 5,5 độ cồn đến dưới 15 độ cồn và bia từ 5,5 độ cồn trở lên (Điều 13) và quản lý ở mức thấp đối với rượu, bia dưới 5,5 độ cồn (Điều 12).

Cũng theo giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trên thế giới có hơn 123 nước có quy định biện pháp cấm hoặc hạn chế quảng cáo rượu, bia.

Chính vì vậy, để hạn chế ảnh hưởng của việc quảng cáo rượu, bia đến giới trẻ và phù hợp với xu hướng quốc tế  tránh việc hiểu lầm là chỉ rượu từ 15 độ cồn trở lên mới gây hại nếu Dự thảo Luật quy định cấm quảng cáo loại sản phẩm này. Đồng thời, quy định cụ thể việc quản lý quảng cáo rượu dưới 15 độ cồn và bia tại Điều 12 và Điều 13 của Dự thảo Luật.

Dự thảo Luật lần nay cũng đã tiếp thu ý kiến đại biểu quy định không được quảng cáo rượu, bia trong tất cả các chương trình dành cho trẻ em, học sinh, sinh viên, người lớn và trên báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử; không thực hiện hoạt động quảng cáo rượu, bia trước và sau các chương trình thể thao, văn hóa, sân khấu, điện ảnh dành cho trẻ em, học sinh, sinh viên.

Riêng về khoảng cách không được quảng cáo tính từ các cơ sở giáo dục, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành cho người chưa đủ 18 tuổi, theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, để có thể hạn chế sự tiếp cận của quảng cáo rượu, bia tới trẻ em không chỉ phụ thuộc vào khoảng cách, mà còn kích thước biển quảng cáo, nơi quảng cáo (thành thị, nông thôn...).

Vì vậy, Dự thảo Luật giao Chính phủ quy định để đảm bảo tính linh hoạt và khả thi.

Hương Giang