Đại hội đã tiến hành tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2012 - 2017; dự thảo phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022.

5 năm qua, với mục tiêu xây dựng tuổi trẻ Khối các Cơ quan Trung ương thời kỳ mới với 5 tiêu chí: "Bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, văn minh, tình nguyện", Đoàn Khối đã tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên thông qua các chương trình như: "Vang mãi bản hùng ca", "Tổ quốc gọi tên mình", "Những trái tim tình nguyện"... 

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương gắn Huân chương Lao động hạng Nhì lên lá cờ truyền thống của Đoàn Khối. Ảnh: Trọng Tài

Đoàn viên, thanh niên trong toàn Khối cũng đã hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các phong trào "xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc", "đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp"... Đồng thời, tham gia tích cực vào công tác tổ chức xây dựng đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng; công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; công tác quốc tế thanh niên...

Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, đã có gần 14.000 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng; 708 tập thể và gần 1.500 cá nhân được tuyên dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo lời Bác; thực hiện 38 công trình thanh niên cấp Khối, 1.500 công trình thanh niên cấp huyện và trên 12.000 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở; đáng chú ý là việc hơn 300 tiến sĩ trẻ là đoàn viên, thanh niên đã tham gia Câu lạc bộ Tiến sỹ trẻ Khối các Cơ quan Trung ương tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật công nghệ vào cuộc sống và tạo chiều sâu cho các hoạt động của Đoàn Khối...

Ban Chấp hành Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương khóa III, nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt Đại hội. Ảnh: Trọng Tài

Trong 2 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ và thẳng thắn, Đại hội đã tập trung thảo luận tại 4 diễn đàn với các nội dung: "Tuổi trẻ Khối các Cơ quan Trung ương xung kích, tiên phong tham gia xây dựng và thực hành đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; "nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị"; "tuổi trẻ Khối các Cơ quan Trung ương xung kích, sáng tạo tham gia xây dựng Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân"; "Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương đồng hành với thanh niên trong lập nghiệp, khởi nghiệp". 

Đại hội đã tiến hành bầu ra Ban Chấp hành Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương khóa III, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 38 đồng chí; bầu 12 đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và đặc biệt Ban Chấp hành Đoàn Khối đã bầu đồng chí Trần Hữu, quyền Bí thư Đoàn Khối khóa II làm Bí thư Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương khóa III, nhiệm kỳ 2017 - 2022 .

Nhân dịp này, với những thành tích xuất sắc trong 5 năm (2012 - 2017), Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương đã vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Đảng, Nhà nước.

Trọng Tài