Chuẩn bị nhân sự chặt chẽ hơn, thấu đáo hơn

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XII là 200 người, gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. 

So với khóa trước, số lượng Ủy viên Trung ương chính thức tăng từ 175 lên 180 người và Ủy viên dự khuyết giảm từ 25 người xuống còn 20 người. Nghĩa là Ban Chấp hành Trung ương vẫn giữ nguyên số lượng là 200 người, nhưng có sự thay đổi số lượng Ủy viên dự khuyết và Ủy viên chính thức. 

Theo Thượng tướng Võ Tiến Trung, công tác chuẩn bị nhân sự lần này chặt chẽ hơn, thấu đáo hơn từ cơ sở lên. 

“Những người được Ban Chấp hành Trung ương khóa XI giới thiệu, đều qua rất nhiều vòng từ cơ sở, được Bộ Chính trị bỏ phiếu, rồi mới ra Trung ương giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa mới”, Thường tướng cho biết.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón cho rằng, việc tăng thêm số Ủy viên Trung ương chính thức là điều rất hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế của Việt Nam. 

Trước những yêu cầu, nhiệm vụ chính trị ngày càng cao, không chỉ cần thiết tăng thêm số lượng, mà còn cần chú ý tới chất lượng để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII. 

“Vừa nâng lên về số lượng, vừa nâng lên về chất lượng là yêu cầu rất khách quan, đòi hỏi chúng ta phải xem xét để thực hiện”, ông Trần Văn Rón lưu ý.

“Dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm là tiêu chí hàng đầu”

Tiêu chuẩn đối với Ủy viên Trung ương cũng có những tiêu chí cụ thể rất rõ trong phương án nhân sự. Đó là, những cán bộ có năng lực, trí tuệ, phẩm chất đạo đức và đặc biệt có trách nhiệm, tư duy chiến lược đối với đất nước. 

Bà Lê Thị Thu Hằng, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan TP Hà Nội cho rằng, tiêu chí dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm là tiêu chí hàng đầu

“Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã đưa ra chỉ tiêu không để lọt những người cơ hội, những người thiếu phẩm chất đạo đức, những người đứng đầu tổ chức, đơn vị để xảy ra sai phạm nghiêm trọng, mất đoàn kết, trù dập cán bộ… vào Ban Chấp hành Trung ương. Tôi cho rằng, đây là lần tổ chức nhân sự hết sức chặt chẽ và chọn được những người mà tôi rất tin là sẽ lãnh đạo đất nước ta phát triển vượt bậc”, Thượng tướng Trung nhấn mạnh. 

Theo bà Lê Thị Thu Hằng, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan TP Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương khóa tới là những người lãnh đạo đất nước, điều quan trọng là những người phải có phẩm chất trí tuệ, phẩm chất cách mạng, lòng yêu nước, vừa có tầm trí tuệ, vừa có đạo đức sẽ xứng đáng được lựa chọn. 

“Với tôi, tiêu chí dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm là tiêu chí hàng đầu, bởi trong công tác lãnh đạo yếu tố quan trọng là đưa ra quyết định và để ra quyết định thì cần sự bản lĩnh, chịu trách nhiệm của người lãnh đạo. Nếu người lãnh đạo không có tố chất này, sẽ là hạn chế trong triển khai thực hiện, nên tố chất đầu tiên của người lãnh đạo phải là dám chịu trách nhiệm”, bà Hằng nói.

Những người hành động, Đảng và nhân dân đang cần

Với tư cách của người sẽ được bỏ phiếu để bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa mới, đại biểu Ngọ Duy Hiểu (TP Hà Nội) cho rằng, tiêu chuẩn đó phải là những người trung thành với Đảng, trung thành với nhân dân, tận tụy, lo lắng thật sự cho dân, phải là người dám nghĩ, dám làm. 

Đại biểu Ngọ Duy Hiểu (TP Hà Nội) cho rằng, ngoài bản lĩnh, sự kiên cường và tầm nhìn vượt thời đại, đi trước thời đại đang là một yêu cầu

“Tôi cho rằng, những người hành động vẫn là những con người mà Đảng và nhân dân đang cần hiện nay”, ông Hiểu nói.

Trong bối cảnh chúng ta phải giải quyết các thách thức, cả thách thức trong nước và vấn đề toàn cầu. Do vậy, đòi hỏi trí tuệ, tầm nhìn tư duy chiến lược của những người tham gia Ban Chấp hành Trung ương rất quan trọng.

“Đối với những người đứng đầu, nhất là những người đứng đầu Đảng, Nhà nước, ngoài bản lĩnh, sự kiên cường và tầm nhìn vượt thời đại, đi trước thời đại đang là một yêu cầu mà chúng tôi tin rằng Ban Chấp hành Trung ương sẽ sáng suốt, sẽ lựa chọn được những đồng chí xứng đáng để đảm nhận những cương vị cao của Đảng, Nhà nước”, đại biểu Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh.

Nhân dân cả nước quan tâm đến việc chúng ta tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, đặc biệt là cấp Trung ương. 

Theo đại biểu Hoàng Văn Toàn (Vĩnh Phúc), việc từng bước trẻ hóa cán bộ, nâng cao chất lượng các ứng viên cho các chức danh lãnh đạo chủ chốt là một yêu cầu quan trọng.

“Đại hội sẽ sáng suốt bầu ra những đồng chí lãnh đạo đủ đức, đủ tài, có tâm, tiếp tục đưa Việt Nam vượt qua các khó khăn hiện nay, vững bước trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, đại biểu Toàn tin tưởng

Các đại biểu cũng cho biết, sẽ nghiên cứu để sáng suốt lựa chọn được những đại biểu có đức, có tài, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân để xây dựng đất nước phát triển như chủ đề của Đại hội nêu ra là “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương và đổi mới”.


Thảo Nguyên