HĐND TP cũng làm quy trình miễn nhiệm Uỷ viên UBND TP với ông Lê Vinh, Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc do ông Vinh vừa nghỉ hưu. 

Đồng thời bầu cử bổ sung uỷ viên UBND TP với ông Nguyễn Trúc Anh. Ông Trúc Anh mới đây được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc thay ông Lê Vinh.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ra quyết định cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Hoàng Mạnh Phú, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phúc Thọ.

Theo Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, khuyết điểm, vi phạm của ông Hoàng Mạnh Phú là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương và ngay cả cá nhân ông Phú.

Đại biểu HĐND TP Hà Nội biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín

Tại quyết định cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Phú nêu rõ, với cương vị là Chủ tịch UBND huyện (trong thời gian từ năm 2015-2016), ông đã thiếu trách nhiệm để xảy ra vi phạm liên quan đến 74 gói thầu thuộc 57 dự án đầu tư xây dựng do Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Xuân Phúc thực hiện.

Ông Phú cũng liên quan đến việc không phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng đối với 20/57 dự án. 

Thời gian làm Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ, ông Phú còn trực tiếp ký 33 quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình, trong khi hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật có nhiều sai phạm.

Ngoài ra, cuối năm 2014, ông Phú còn ký 2 quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình, do Công ty Xuân Phúc lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật, trong khi Công ty Xuân Phúc chưa được cấp “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”.

Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ còn liên quan đến việc ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật 1 dự án trong cùng một ngày; ký phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với 5 dự án, trong đó có gói thầu do Công ty Xuân Phúc thực hiện, vi phạm nguyên tắc ký kết hợp đồng.

H.Giang