Chuẩn y chức vụ Uỷ viên Ban Thường vụ Quận uỷ, Phó Bí thư Quận uỷ Lê Chân, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Phạm Văn Tân, Quận uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND quận Lê Chân, nhiệm kỳ 2016-2021.
Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Phạm Văn Tân

Chuẩn y chức vụ Phó Bí thư Huyện uỷ Kiến Thuỵ, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện Kiến Thuỵ, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy trao quyết định cho ông Nguyễn Mạnh Hùng

Chuẩn y chức vụ Phó Bí thư Huyện uỷ An Dương, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với oong Nguyễn Trường Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy trao quyết định cho ông Nguyễn Trường Sơn

Chuẩn y Bí thư Đảng uỷ Trường Đại học Hải Phòng, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với ông Dương Đức Hùng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Phạm Văn Hà trao quyết định cho ông Dương Đức Hùng

Kim Thành