Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQL; Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh; các Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; đại diện Đảng ủy Cơ quan BHXH Việt Nam và lãnh đạo các vụ, ban, đơn vị thuộc BHXH Việt Nam.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã trao các quyết định bổ nhiệm cho các ông Phạm Văn Trường và Lê Hùng Sơn.

Nhân sự kiện này, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhắc lại Nghị quyết số 28-NQ/TW đề ra mục tiêu BHXH, bảo hiểm y tế là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước bao phủ và hướng tới BHXH toàn dân, phát triển BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng hưởng- bình đẳng; nâng cao năng lực quản lý Nhà nước và phát triển hệ thống BHXH hiện đại, tin cậy.

Nghị quyết số 125-NQ/CP của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW đã giao HĐQL xây dựng Đề án HĐQL. 

Trên cơ sở này, Thủ tướng đã quyết định bổ nhiệm ông Phạm Văn Trường làm Phó Chủ tịch chuyên trách HĐQL BHXH Việt Nam, nhằm tiếp tục giúp tham mưu cho Chủ tịch HĐQL tổ chức công tác kiểm tra, giám sát hiệu quả việc quản lý, sử dụng quỹ BHXH, bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, để đáp ứng yêu cầu công việc, nhất là việc tham gia bộ máy điều hành BHXH Việt Nam, Thủ tướng đã bổ nhiệm ông Lê Hùng Sơn giữ chức Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. 

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng hi vọng, các các ông Phạm Văn Trường và Lê Hùng Sơn tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm để thực hiện đạt chỉ tiêu mà Nghị quyết số 28 đề ra.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Chủ tịch chuyên trách HĐQL BHXH Việt Nam Phạm Văn Trường chia sẻ vinh dự khi được giao trọng trách mới; đồng thời hứa nỗ lực, cố gắng phấn đấu cùng tập thể HĐQL và lãnh đạo BHXH Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch HĐQL BHXH Việt Nam giao. 

Trước đó, ngày 26/7/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định số 929/QĐ-TTg về điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Văn Trường- Vụ trưởng Vụ Hành chính sự nghiệp (Bộ Tài chính) giữ chức vụ Phó Chủ tịch chuyên trách HĐQL BHXH Việt Nam. 

Đồng thời, ký Quyết định số 928/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Lê Hùng Sơn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (BHXH Việt Nam) giữ chức Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

T.Kiên