Tỷ lệ giải quyết từng loại vụ án đều vượt chỉ tiêu 

Theo Chánh án TAND Tối cao Trương Hòa Bình, năm 2015, dù số lượng các loại vụ án phải quyết tăng gần 12.000 vụ việc nhưng tỷ lệ giải quyết từng loại vụ án đều vượt chỉ tiêu xét xử đề ra; tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của TA chiếm 1,35% (giảm 0,26%). Tranh tụng tại phiên tòa ngày càng được tăng cường và đảm bảo thực chất.

Nhiều vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng hoặc các vụ án được dư luận xã hội quan tâm đã được các TA khẩn trương đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh, nhất là các vụ án trọng điểm về tham nhũng phải đưa ra xét xử trước Đại hội Đảng lần thứ XII. 

Các TA đã xem xét, giải quyết 20/32 trường hợp có đơn kêu oan được xét xử trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII có mức phạt từ 20 năm, chung thân hoặc tử hình, cũng như một số vụ án xét xử từ nhiều năm trước, mà bị cáo có đơn kêu oan.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chánh án Trương Hòa Bình cho biết, trong công tác xét xử các vụ án hình sự còn có 2 trường hợp kết án oan người không có tội. Một số TA chưa khắc phục triệt để việc để các vụ án quá thời hạn luật định do lỗi chủ quan; vẫn còn xảy ra các trường hợp cán bộ, công chức TA vi phạm phẩm chất đạo đức, kỷ luật công vụ và thậm chí vi phạm pháp luật...

Cần thường xuyên kiểm tra, thanh tra nội bộ 

Hoan nghênh, biểu dương những kết quả đã đạt được, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lưu ý, phải đánh giá kỹ những hạn chế yếu kém, xác định rõ nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan để cùng nhau ra sức khắc phục.

Theo Chủ tịch nước, năm 2016, TA các cấp phải nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, bảo đảm công lý, đúng pháp luật, bảo vệ quyền công dân, quyền con người; không để xảy ra việc xét xử oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

Nhất là, nâng cao tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, các hành vi tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, thẩm phán, công chức.

“Cần thường xuyên kiểm tra, thanh tra nội bộ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các sai phạm; giữ gìn, nâng cao uy tín người thẩm phán, cán bộ, công chức TA, xứng đáng là chỗ dựa và niềm tin của nhân dân”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Cùng với đó, kiện toàn tổ chức bộ máy các TA từ Trung ương đến địa phương, theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi giải quyết công việc tại TA và nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo TA các cấp.

Nhân dịp này, Chánh án TAND Tối cao Trương Hòa Bình đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tòa án” cho một số đồng chí tại các bộ, ban, ngành Trung ương có thành tích xuất sắc đóng góp cho hoạt động TAND trong thời gian qua. 

Án tham nhũng, bị cáo cho hưởng án treo chiếm 17,2%

Theo báo cáo của TAND Tối cao, năm 2015, các TA đã giải quyết 399.058 vụ án các loại trong tổng số 426.728 vụ án đã thụ lý (đạt tỷ lệ 93,5%); số vụ án còn lại hầu hết là mới thụ lý và còn trong thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ các bị cáo được TA cho hưởng án treo là 20,2%, trong đó 99,5% các trường hợp cho hưởng án đảm bảo đúng căn cứ pháp luật, không bị TA cấp phúc thẩm, giám đốc thẩm hủy, sửa án. Đối với các vụ án tham nhũng, tỷ lệ các bị cáo được TA cho hưởng án treo chiếm tỷ lệ 17,2%, giảm 1,6% so với cùng kỳ năm trước, không có trường hợp nào bị sửa án do áp dụng không đúng quy định của pháp luật.

Năm 2016, một trong những nhiệm vụ trọng tâm công tác TA được xác định là đẩy mạnh và thực hiện tốt công tác tổng kết thực tiễn xét xử và đảm bảo áp dụng thống nhất trong pháp luật, trong đó đặc biệt chú trọng việc triển khai áp dụng án lệ…

Thảo Nguyên