Nhiều khởi sắc

Đến thời điểm này, đất nước ta đã đi qua nửa chặng đường của nhiệm kỳ 2016-2020. 

Theo Chủ tịch QH, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đổi mới mạnh mẽ trong hoạt động của QH, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, các địa phương, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội phát triển khá toàn diện.

Việc cơ cấu lại nền kinh tế cũng đã đạt được những kết quả khả quan. Tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm đạt 6,98%, cao nhất kể từ năm 2011 trở về đây, các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, xuất nhập khẩu… tăng khá cao.

Đời sống xã hội tiếp tục có nhiều khởi sắc, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí tiếp tục được quan tâm tích cực…

“Dù vẫn còn không ít khó khăn, thách thức, nhưng những thành tựu đạt được trong thời gian qua đã tạo đà tăng trưởng, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước”, Chủ tịch QH nhấn mạnh.

Kỳ họp thứ 6 là kỳ họp giữa nhiệm kỳ nên QH sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, bên cạnh việc xem xét, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018, quyết định kế hoạch năm 2019, QH sẽ xem xét đánh giá toàn diện việc thực hiện các Nghị quyết của QH về kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 trong nửa nhiệm kỳ, đánh giá 3 năm thực hiện chính sách đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Trên cơ sở đó, QH đề ra các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tận dụng tối đa nguồn lực, cơ hội phát triển nhằm thực hiện thắng lợi, bền vững các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Nêu cao trách nhiệm, phát huy trí tuệ

QH sẽ xem xét, thông qua 09 dự án luật và 01 Nghị quyết, đồng thời, cho ý kiến 06 dự án luật khác nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Kỳ họp thứ 6 là kỳ họp giữa nhiệm kỳ nên QH sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng. Ảnh: Nhật Bắc

Cùng với đó, tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, đẩy mạnh cải cách tư pháp, củng cố quốc phòng an ninh, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Theo Chủ tịch QH, đây là những dự án luật quan trọng, được đông đảo cử tri và xã hội quan tâm, được chuẩn bị chu đáo.

Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) đã được hoàn thiện trên cơ sở tiếp thu ý kiến các vị đại biểu QH tại Kỳ họp thứ 4 và thứ 5; Dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) sẽ được QH tiếp tục cho ý kiến lần thứ hai để xem xét, thông qua tại kỳ họp sau…

QH còn xem xét các báo cáo về việc thực hiện các nghị quyết giám sát chuyên đề, chất vấn và trả lời chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết Kỳ họp thứ 4; tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do QH bầu hoặc phê chuẩn.

Đây là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của QH đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm.

“Trên cơ sở lắng nghe ý kiến của cử tri, từ thực tiễn theo dõi, giám sát của mình, mỗi đại biểu QH sẽ thực hiện việc đánh giá với tinh thần trách nhiệm, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm”, bà Ngân nói.

Đáng chú ý, tại kỳ họp này, QH sẽ tiến hành bầu Chủ tịch nước; xem xét, phê chuẩn việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngoài ra, còn thảo luận quyết định một số vấn đề quan trọng khác theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

“Kỳ họp thứ 6 có nhiều nội dung quan trọng, thay mặt Ủy ban Thường vụ QH, tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu QH căn cứ vào tình hình thực tế của đất nước, của địa phương nơi mình đại diện; nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, tập trung nghiên cứu, tích cực thảo luận, góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân cả nước”, Chủ tịch QH tuyên bố khai mạc Kỳ họp 6.

Hương Giang