“Thời gian qua, đã thể hiện sự phấn đấu rất tốt của khối này. Đại biểu Quốc hội, Quốc hội phải ghi nhận. Không cho anh em được cái gì thì cho anh em cái động viên để anh em có động lực phấn đấu”, ông Việt phát biểu.

Các Tư lệnh ngành đã làm xoay chuyển tình thế

Theo ông Việt, có 4 “yếu tố” thể hiện thành tích của khối các cơ quan làm nhiệm vụ phòng chống tội phạm, tham nhũng trong năm qua.

Đầu tiên, vài trò của người đứng đầu thể hiện rất rõ nét. “Các ngành trong khối này chuyển biến rất đồng đều, rất tốt. Chính các đồng chí thể hiện vai trò tư lệnh ngành đã làm chuyên biến nhận thức trách nhiệm của anh em, xoay chuyển tình thế. Bộ nào cũng xoay chuyển tình thế như Bộ Công an thì đất nước này sẽ ngon lành”, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh nhấn mạnh.

Tiếp đó, là sự phối hợp giữa các cơ quan từ thanh tra, điều tra, kiểm sát cho tới tòa án, thi hành án.

“Phối hợp rất tốt, phối hợp có trọng tâm, trọng điểm để tập trung giải quyết những vấn đề cơ bản, quan trọng nhất”, ông Việt nhìn nhận.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh, 3 năm trước, chúng ta rất tâm tư, rất mất lòng tin về chuyện tội phạm và chống tội phạm. 3 năm về trước không có lòng tin như bây giờ.

“Nhưng năm nay, các đồng chí đã quyết chiến với những vấn đề phức tạp, vấn đề lớn của đất nước. Có những người nói là năm nay làm nhiều hơn cả mấy nhiệm kỳ vừa rồi”, ông Việt nói.

Theo ông, phải đặt mình trong cuộc hoặc phải là người hiểu, từng làm nghề này thì mới thấu hiểu, chia sẻ tâm tư của các cơ quan này.

“Các chuyên án, vụ án hoặc giám sát chuyên án, vụ án xử lý một vụ án khác, đúng là rất cân não, không đơn giản trong điều kiện tình hình như hiện nay. Nhưng chúng ta làm tốt”, ông Việt nhấn mạnh và cho rằng, vấn đề “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” đã nói cách đây vài nhiệm kỳ tới nay mới thành hiện thực.

Có thời kỳ phải chịu đựng “tiêu cực nhiều hơn tích cực”

Yếu tố thứ 4, ông Việt cho rằng, chính là lòng tin của nhân dân, cán bộ lãnh đạo đối với khối này đã tốt hơn trước.

“Có thời kỳ tiêu cực nhiều hơn tích cực, người tốt phải sợ người xấu. Có thời kỳ chúng ta phải chịu đựng như thế. Nhưng bây giờ khác”, ông Việt nói.

Theo Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng An ninh, một đất nước đang thời kỳ phát triển không thể nào tránh chuyện này chuyện kia nhưng đi đúng hướng, cốt lõi xoay chuyển được tình hình, làm chủ tình hình.

Tuy nhiên, ông Việt cũng lưu ý 3 vấn đề mà ông cho cần phải làm tốt hơn trong thời gian tới, nhất là năm 2020 khi tình hình sẽ phức tạp hơn.

Theo ông, qua một vài vụ việc thời gian qua cho thấy, chất lượng xử lý chưa cao, có những lúc, những nơi nắm tình hình chưa chặt.

Bên cạnh đó, mặc dù có sự chuyển biến về lòng tin nhưng người dân cũng “băn khoăn, trăn trở về đạo đạo đức nghề nghiệp của một bộ phận nhỏ trong khối này chưa tốt, tiêu cực, nhiêu khê, cửa quyền, hách dịch đối với dân”.

Cuối cùng, ông Việt cho rằng, phải có tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm nhiều hơn để có chỉ đạo trọng tâm, trọng điểm hơn vì nếu không cẩn thận, tình hình “nóng” thì phải chạy theo xử lý.

H.Giang