Hôm qua (27/1), Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương diễn ra tại trụ sở Trung ương Đảng bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo ông Đinh Thế Huynh, quy trình bầu đúng quy định, quy chế của Đảng, thảo luận dân chủ, thống nhất, bầu 1 lần, đủ 19 người vào Bộ Chính trị.

Ban Chấp hành Trung ương đã bầu ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư khóa XII.

Ban Chấp hành Trung ương cũng phân công 3 Ủy viên Trung ương vào Ban Bí thư Trung ương gồm: Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng Lương Cường, Viện trưởng Viện KSND Tối cao Nguyễn Hòa Bình.

Bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 21 người và bầu ông Trần Quốc Vượng là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

* Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương khóa XII:

Ông Nguyễn Phú Trọng, 72 tuổi, quê tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khóa X.

Sinh ngày 14/04/1944, ông Trọng có trình độ cao cấp lý luận chính trị, học hàm giáo sư, học vị tiến sĩ Chính trị học (chuyên ngành xây dựng Đảng); cử nhân Ngữ văn.

Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa VII, VIII, IX, X, XI; Ủy viên Bộ Chính trị các khóa VIII, IX, X, XI; tham gia Thường trực Bộ Chính trị (8/1999 - 4/2001).

Ông Trọng cũng là trường hợp đặc biệt duy nhất là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI quá tuổi được giới thiệu tái cử vào Trung ương khóa XII và vào vị trí Tổng Bí thư.

* Danh sách Bộ Chính trị khóa XII có 19 người


1.Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, 72 tuổi, TP Hà Nội, Tổng Bí thư Ban Chấp hành trung ương khóa XI.

2.Ông Trần Đại Quang, 60 tuổi, tỉnh Ninh Bình, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an.

3. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, 62 tuổi, tỉnh Bến Tre, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Phó Chủ tịch Quốc hội.

4.Ông Ngô Xuân Lịch, 62 tuổi, tỉnh Hà Nam, Bí thư Trung ương khóa XI, Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

5.Ông Tô Lâm, 59 tuổi, tỉnh Hưng Yên, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

6.Ông Nguyễn Xuân Phúc, 62 tuổi, tỉnh Quảng Nam, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Phó Thủ tướng Chính phủ.

7.Ông Nguyễn Thiện Nhân, 63 tuổi, tỉnh Trà Vinh, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

8.Ông Đinh Thế Huynh, 63 tuổi, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

9.Ông Phạm Minh Chính, 58 tuổi, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

10. Bà Tòng Thị Phóng, 62 tuổi, tỉnh Sơn La, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Phó Chủ tịch Quốc hội.

11. Ông Vương Đình Huệ, 59 tuổi, tỉnh Nghệ An, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

12. Ông Trần Quốc Vượng, 63 tuổi, tỉnh Thái Bình, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

13. Ông Phạm Bình Minh, 57 tuổi, tỉnh Nam Định, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

14. Bà Trương Thị Mai, 58 tuổi, Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội

15. Ông Trương Hòa Bình, 61 tuổi, Long An, Bí thư Trung ương khóa XI, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao

16. Ông Nguyễn Văn Bình, 55 tuổi, tỉnh Phú Thọ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

17. Ông Võ Văn Thưởng, 46 tuổi, tỉnh Vĩnh Long, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh

18. Ông Đinh La Thăng,  56 tuổi, tỉnh Nam Định, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

19. Ông Hoàng Trung Hải, 57 tuổi, Phó Thủ tướng Chính phủ

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Tổng Bí thư cảm ơn Đại hội đã tín nhiệm giao trọng trách lớn lao. Đây cũng vinh dự và nguồn động viên to lớn để Ban Chấp hành Trung ương XII hoàn thành nhiệm vụ, vượt qua không ít khó khăn, thách thức phía trước.

Những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ XI gắn lền với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, nỗ lực phấn đấu vượt bậc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có sự đóng góp quan trọng của các Ủy viên Ban Chấp hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương khóa XI, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trân trọng những công lao đóng góp và chân thành cảm ơn vể những đóng góp đó và mong tiếp tục có những đóng góp hơn nữa cho Đảng, nhân dân và đất nước.

Hứa trước Đại hội, trước toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII sẽ cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, kinh nghiệm quý báu của Đảng, tăng cường đoàn kết nhất, đổi mới tư duy, vận dụng sáng tạo, kiện định mục tiêu độc lập dân tộc, CNXH, đổi mới phong cách làm việc, dân chủ, gần Dân, trọng Dân, vì Dân, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm, góp phân thực hiện thắng lợi Nghị quyết XII.


Thảo Nguyên