Tham gia buổi làm việc có lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Bộ Nội vụ, Ban Tiếp công dân Trung ương, Cục III. Về phía địa phương có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm, cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Bình Dương.

Trên cơ sở định hướng của Tổng Thanh tra về mục đích, nội dung theo kế hoạch kiểm tra, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương đã báo cáo về kết quả triển khai công tác dân vận chính quyền kể từ tháng 2/2018 đến nay, cũng như phân tích rõ các mô hình phù hợp trong phân công, phân nhiệm giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương với các cơ quan chuyên môn. Điểm nổi bật là lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương đã chủ động xây dựng các kế hoạch thực hiện chủ trương chung phù hợp hiện trạng kinh tế - xã hội với tinh thần vì quyền lợi của nhân dân.

Các hoạt động có trọng tâm, trọng điểm mà các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã thực hiện trong công tác dân vận là đích thân Bí thư Tỉnh ủy tham gia đối thoại với người dân theo các chuyên đề cụ thể, còn lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương, các sở, ngành cũng thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp, tổ chức có liên quan đế thống nhất phương án xử lý phù hợp, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, môi trường.

Nhiều ý kiến tại buổi kiểm tra đã làm rõ kết quả công tác dân vận chính quyền của tỉnh Bình Dương. Ảnh: NG

Kiến nghị với Tổ kiểm tra về một số vấn đề còn tồn tại, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm mong muốn Thanh tra Chính phủ tiếp tục hướng dẫn nghiệp vụ về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để tạo sự đồng thuận, thống nhất về đường hướng giải quyết các vụ việc còn tiếp khiếu, tiếp tố.

Tại buổi kiểm tra, ý kiến của Ban Dân vận Trung ương, Bộ Nội vụ, Cục III đều cho thấy cách làm của tỉnh Bình Dương đối với công tác dân vận chính quyền đã đạt nhiều kết quả tốt, quyền lợi của nhân dân được bảo đảm, an ninh trật tự được giữ vững. Hầu hết các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới đã được đối thoại, giải quyết phù hợp, còn các vụ việc cũ đang được cơ quan chức năng địa phương phối hợp cùng Thanh tra Chính phủ, các bộ, ngành thống nhất cơ chế xử lý.

Đề xuất về một số giải pháp cần thực hiện công tác dân vận chính quyền trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam cho rằng, quan điểm của địa phương là phải có cơ chế phù hợp thực tiễn, trong đó có tính đến hậu quả pháp lý của các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng. Thời gian qua, các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Dương đã quán triệt tinh thần vì dân cho lãnh đạo từ cấp cao nhất đến cấp gần dân nhất, công tác hòa giải cơ sở cũng được tăng cường và là địa phương đứng đầu cả nước về tỷ lệ hòa giải thành. Hoạt động tiếp dân theo chuyên đề là việc làm thường xuyên gắn với công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo với tinh thần không tạo tiền lệ xấu là càng khiếu nại thì càng được lợi, cũng như phải có điểm dừng trong khiếu nại hành chính.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam đề xuất cần có điểm dừng khiếu nại hành chính. Ảnh: NG

Kết luận buổi kiểm tra, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ghi nhận kết quả phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với công tác dân vận chính quyền, cũng như hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của tỉnh Bình Dương. Các nội dung được báo cáo tại buổi kiểm tra này đã cho thấy lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương đã triển khai đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Dân vận Trung ương, của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, thể hiện sự chủ động phát triển bền vững, có trọng tâm, trọng điểm, vì quyền lợi nhân dân.

Theo Tổng Thanh tra Chính phủ thì điểm sáng tại Bình Dương là không phát sinh vụ việc khiếu nại, tố cáo mới, chỉ còn các vụ việc cũ đã được giải quyết phù hợp quy định pháp luật. Nhiều vụ việc khởi kiện hành chính đã được TAND các cấp tuyên xử đúng phương án mà cơ quan hành chính đã giải quyết trước đó đã góp phần nâng cao niềm tin của người dân vào sự khách quan, công tâm trong điều hành, lãnh đạo của cả hệ thống chính trị.

Về định hướng thời gian tới, Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị lãnh đạo tỉnh Bình Dương tiếp tục phát huy các điểm sáng công tác dân vận chính quyền, trong đó có thêm giải pháp nhằm chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đó là phải chấn chỉnh tư duy ngại sửa sai, ngại tiếp dân, phải nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời đúng pháp luật các vụ việc thuộc thẩm quyền, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của công dân, gắn với công tác thanh tra năm 2020.

Những số liệu trong báo cáo kết quả công tác dân dận chính quyền, mà cụ thể là 6 nội dung liên quan đến tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa giải cơ sở được lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương trình bày hôm nay sẽ được Tổ kiểm  tra bổ sung, đánh giá để hoàn thiện thành dự thảo báo cáo chung trình Ban Dân vận Trung ương, Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến chỉ đạo để nâng cao hơn nữa công tác dân vận và niềm tin của nhân dân.

Ngọc Giang – Đinh Mười