"Chẳng lẽ Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk lại đi tiếp xúc cử tri ở tỉnh Gia Lai. Còn muốn tiếp xúc cử tri ở Đắk Lắk thì chưa có quyết định chuyển sinh hoạt Đoàn ĐBQH”, ông Bùi Văn Cường phát biểu tại tổ khi cho ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức QH sáng ngày 29/10.

Theo dự thảo luật,trong nhiệm kỳ, nếu ĐBQH chuyển công tác đến tỉnh, TP khác trực thuộc Trung ương thì được chuyển sinh hoạt đến Đoàn ĐBQH nơi mình nhận công tác. Đoàn ĐBQH nơi ĐBQH được chuyển đến sinh hoạt có trách nhiệm xác định địa bàn cụ thể để ĐBQH thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri và các nhiệm vụ khác của ĐBQH tại địa phương”.

“Cần ghi thẳng thêm chữ “đương nhiên”, nếu không thì thủ tục hành chính dài dòng”, ĐBQH Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nói và đề cập đến những bất cập mà mà chính bản thân ông gặp phải.

Ông Cường cho hay, tháng 7/2019, ông nhận quyết định của Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk. Thời điểm đó, ông đang là ĐBQH tỉnh Gia Lai.

Sau khi về Đắk Lắk công tác, ông 2 lần gọi điện cho Trưởng Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ QH để nói về việc chuyển sinh hoạt Đoàn ĐBQH và được hứa sẽ tiến hành. Tuy nhiên, việc chuyển Đoàn ĐBQH chưa xong thì lại đến kỳ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, ông không biết đi tiếp xúc cử tri ở đâu.

“Chẳng lẽ Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk lại đi tiếp xúc cử tri ở tỉnh Gia Lai. Còn muốn tiếp xúc cử tri ở Đắk Lắk thì chưa có quyết định chuyển sinh hoạt Đoàn ĐBQH”, ĐB Cường phát biểu.

Ông Cường kể, ông đã phải làm đơn gửi 2 Đoàn ĐBQH Đắk Lắk và Gia Lai, sau đó 2 Đoàn ĐBQH họp, tiếp đến 2 cơ quan Mặt trận Tổ quốc của 2 tỉnh họp. Sau đó, hồ sơ mới chuyển ra Hà Nội, tiếp đó Ủy ban Thường vụ QH họp và ra Nghị quyết về việc chuyển sinh hoạt Đoàn ĐBQH cho ông Bùi Văn Cường.

“Như vậy, tôi có một kỳ không được đi tiếp xúc cử tri”, ĐB Cường nói.

Từ thực tiễn nêu trên, ĐB Cường đề nghị sửa quy định là, trong nhiệm kỳ, nếu ĐBQH chuyển công tác đến tỉnh, TP khác trực thuộc Trung ương thì đương nhiên được chuyển sinh hoạt đến Đoàn ĐBQH nơi mình nhận công tác.

“Khi ĐBQH đó được điều động, luân chuyển đã có cấp thẩm quyền, Ủy ban Thường vụ QH có quyết định chuyển sinh hoạt cho ĐBQH đó là xong. Còn như quy định hiện hành, ĐBQH phải viết đơn, rồi 2 Đoàn có ý kiến, 2 cơ quan Mặt trận Tổ quốc của 2 tỉnh lại có ý kiến, phải mất 4 cuộc họp, thủ tục như vậy rất rườm rà phải cải tiến ngay lập tức”, ĐBQH Bùi Văn Cường nhấn mạnh.

Theo Bí thư Đắk Lắk, phải quy định chặt chẽ trên cơ sở quyết định của cấp thẩm quyền khi điều động, luân chuyển cán bộ; trường hợp có những ĐBQH là doanh nghiệp họ đang làm ở Hà Giang nhưng khi chuyển về Hà Nội làm thì không thể đương nhiên về Đoàn ĐBQH Hà Nội. Họ vẫn phải có trách nhiệm ở địa phương nơi mình ứng cử và trúng cử hoặc trường hợp này do Ủy ban Thường vụ QH xem xét.

ĐBQH Đỗ Thị Lan (Quảng Ninh) cho rằng, trừ trường hợp ĐBQH chuyển công tác từ địa phương về các cơ quan Trung ương thì không nên tất cả “đương nhiên” chuyển về Đoàn ĐBQH Hà Nội, như thế không phù hợp.

“Trường hợp ĐBQH được điều động, luân chuyển về địa phương công tác thì đương nhiên nên về địa phương đó để sinh hoạt Đoàn ĐBQH”, bà Lan nêu quan điểm.

Hương Giang