Tồn đọng 10 vụ việc phức tạp

Chiều 18/3, Thường trực Thành ủy làm việc với Ban Cán sự Đảng UBND TP, Thường trực Ban Chỉ đạo TP thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU và Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong thời gian tới, trong đó có những vấn đề phức tạp, tồn đọng.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Thành uỷ Nguyễn Quang Huy cho biết, đối với kết quả giải quyết các vụ việc KN,TC theo tinh thần Chỉ thị 15-CT/TU, đến cuối năm 2018, còn 97 vụ việc thuộc danh sách Ban Chỉ đạo theo dõi chưa giải quyết xong và đến ngày 31/12/2019 còn 62 vụ.

Đối với kết quả công tác tiếp công dân, các cơ quan hành chính của TP đã tiếp 29.581 lượt công dân đến KN,TC; lãnh đạo các cơ quan hành chính của TP đã tiếp 16.228 lượt công dân. Toàn TP đã tiếp nhận và thụ lý theo thẩm quyền 3.443 vụ KN,TC.

Với quyết định giải quyết KN, tổng số phải thực hiện là 351 quyết định, đã thực hiện 269 quyết định (đạt 76,6%) và đang tổ chức thực hiện 82 quyết định.

Với quyết định xử lý TC, tổng phải thực hiện 193 kết luận nội dung TC, đã thực hiện 102 kết luận (đạt 52,8%) và đang thực hiện 91 kết luận.

Lãnh đạo Ban Nội chính Thành ủy cũng cho biết, cơ quan này đang phối hợp với các ngành Công an, Thanh tra, Ban Tiếp công dân TP tổng hợp danh sách 10 vụ việc phức tạp còn tồn tại và tiềm an nguy cơ cao về mất an ninh trật tự.

Trong đó, một số vụ việc “nóng”, phức tạp cần tập trung giải quyết như: Vụ việc tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức; Dự án Công viên Thanh Hà, quận Hà Đông; vụ việc triển khai Dự án Bãi rác tại huyện Sóc Sơn; Dự án Công viên Thiên đường Thanh Tước, Mê Linh...

Giải quyết dứt điểm các vụ việc cũ, không để phát sinh vụ việc mới

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cho biết, đối với 10 vụ việc phức tạp nổi cộm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Thành ủy đã họp, phân loại từng vụ việc, chỉ rõ trách nhiệm các đơn vị liên quan.

Thời gian tới, đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND TP cùng vào cuộc chỉ đạo, tháo gỡ để giải quyết dứt điểm.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Hà Nội là đô thị lớn, có nhiều dự án, công trình xây dựng do vậy cũng tiềm ẩn những vấn đề phức tạp về KN,TC.

Bí thư Thành ủy yêu cầu, trong năm 2020 cần xác định là năm cao điểm để đẩy mạnh giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài và qua đó tạo môi trường thuận lợi để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp.

“Đây là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong năm 2020” - Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu, tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm 62 vụ việc phức tạp, tồn đọng thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo TP, nhất là 10 vụ việc nổi cộm cùng với 123 vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo giải quyết của Ban Chỉ đạo các quận, huyện, thị xã.

Bí thư Thành ủy lưu ý, cùng với triển khai đồng bộ các giải pháp thanh tra, kiểm tra, khởi tố, truy tố trước pháp luật thì cần phải xem xét đồng thời trách nhiệm công vụ của cán bộ, đảng viên liên quan.

Ngoài ra, phải tăng cường phối hợp và xác định rõ trách nhiệm từng cấp, từng ngành; gắn việc giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng với củng cố tổ chức cơ sở đảng và rà soát quy hoạch, xây dựng phương án nhân sự các cấp. Đặc biệt, giải quyết dứt điểm các vụ việc cũ nhưng không để phát sinh vụ việc mới.

“Phải rà soát, củng cố năng lực của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 các cấp; phát huy vai trò 16 đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Đại hội Đảng. Xác định rõ trách nhiệm, lộ trình giải quyết đối với từng vụ việc; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu đối với việc tiếp công dân, giải quyết KN,TC và không để tình trạng đơn thư lòng vòng” - Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Bí thư Hà Nội đề nghị, cơ quan thanh tra, kiểm tra của Đảng cần rà soát, thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền; chủ động kiến nghị rà soát một số vụ việc. Quá trình thanh tra, kiểm tra không để kéo dài, phát huy tinh thần trung thực, khách quan, không bao che, tiếp tay cho tiêu cực.

Hải Hà