Theo Bộ TT&TT, Triển lãm này là lần thứ 66 được tổ chức tại 46 tỉnh, thành phố, 10 điểm đảo, huyện đảo và 10 đơn vị lực lượng vũ trang trên phạm vi toàn quốc. Triển lãm trưng bày nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm và gần 100 bản đồ là tập hợp các nguồn tư liệu đã được công bố từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu, học giả ở trong nước và quốc tế.

Theo các chuyên gia, những bản đồ và tư liệu trưng bày tại Triển lãm là một phần bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên Biển Đông... Đây là một hoạt động thông tin tuyên truyền quan trọng, nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài, đặc biệt là tầng lớp thanh niên trong việc bảo vệ và khẳng định chủ quyền của Việt Nam.

Trước đó, tại buổi họp báo ngày 22/8, Ban Tổ chức đã trao đổi và làm sáng rõ hơn những câu hỏi của các cơ quan thông tấn, báo chí xoay quanh chủ đề của Triển lãm liên quan đến lịch sử chủ quyền, cơ sở pháp lý đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam.

Sau khi kết thúc triển lãm, Bộ TT&TT sẽ bàn giao toàn bộ tư liệu, văn bản, hiện vật, bản đồ cho UBND tỉnh An Giang quản lý và nhân rộng triển lãm tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang trong thời gian tới.

 T.A