Chiều 10/6, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức họp báo công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Báo cáo nhanh về kết quả bầu cử Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường cho hay, qua tổng hợp báo cáo của các địa phương, tổng số cử tri cả nước hơn 69,5 triệu, tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là gần 69,3 triệu (đạt 99,60%).

Thông tin về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội  khoá XV, ông Cường cho biết, trong cuộc bầu cử ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội khóa XV. Tuy nhiên, quá trình xem xét xác nhận tư cách người trúng cử theo quy định của pháp luật, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã quyết định không xác nhận tư cách của 1 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Do đó, Hội đồng Bầu cử quốc gia xác định có 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (đạt 99,8%). Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng công bố 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Có 4 người tự ứng cử trúng cử đại biểu Quốc hội

Theo danh sách 499 người được công bố chính thức, có 194 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở Trung ương giới thiệu trúng cử, gồm 11 người cơ quan Đảng; 3 người thuộc cơ quan Chủ tịch nước; 126 người thuộc cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội; 15 người thuộc khối Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ (gồm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an).

Cũng trong danh sách những người trúng cử có 12 người thuộc khối Quân đội (cơ quan Bộ, các Quân khu, Quân chủng, Binh chủng và lĩnh vực trọng yếu); 2 người thuộc Bộ Công an; 22 người thuộc cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên. Tòa án nhân dân Tối cao; Viện kiểm sát nhân dân Tối cao và Kiểm toán Nhà nước mỗi nơi 1 người.

Danh sách trúng cử còn có 301 người do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu có 301 người trúng cử. Có 4/9 người tự ứng cử trúng cử nhiệm kỳ này.

Tính riêng số đại biểu hoạt động chuyên trách, theo ông Cường, ở Trung ương có 126 trúng cử còn ở địa phương là 67 người.

Trình độ chuyên môn cao hơn so với nhiệm kỳ trước

Phân tích danh sách người trúng cử theo cơ cấu, trình độ cho thấy, trong 499 người có 151 nữ (30,26%). Đại biểu là người dân tộc thiểu số là 89 người (17,84%); đại biểu trẻ dưới 40 tuổi là 47 người (9,42%).

14 đại biểu là người ngoài Đảng (2,81%); 203 người là đại biểu khóa XIV tái cử hoặc đã từng là đại biểu Quốc hội các khóa trước (40,68%). 296 người lần đầu tham gia Quốc hội (59,32%).

Xét về trình độ chuyên môn, có 392 người trình độ trên đại học (78,55%), trong đó trình độ tiến sĩ là 144 người, thạc sĩ là 248 người; đại học là 106 người (21,24%). Chỉ 1 người có trình độ dưới đại học (0,20%).

Ngoài ra, còn có 12 người trúng cử có học hàm giáo sư (2,40%) và 20 người học hàm phó giáo sư (4%). 

Đánh giá về kết quả trên, ông Cường cho rằng, cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV đã giảm đại biểu kiêm nhiệm làm việc trong các cơ quan hành pháp, tư pháp, tăng tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách.

Dù tỷ lệ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách chưa đạt 40% so với quy định nhưng theo ông Cường, lần đầu tiên trong các nhiệm kỳ Quốc hội, tỷ lệ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách trúng cử cao, đạt 38,6% tổng số đại biểu Quốc hội. Tuy nhiên, so với yêu cầu về tỷ lệ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách trong Luật Tổ chức Quốc hội thì còn thiếu 1,4%. Trong quá trình hoạt động, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, điều chỉnh để bảo đảm tỷ lệ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách đạt 40% theo quy định.

Vẫn theo ông Cường, các cơ cấu kết hợp như tỷ lệ đại biểu trẻ tuổi, đại biểu là người dân tộc thiểu số, đại biểu tái cử đều đạt hoặc vượt so với chỉ tiêu đặt ra. Đặc biệt, cũng lần đầu tiên trong các nhiệm kỳ Quốc hội, tỷ lệ đại biểu Quốc hội là phụ nữ đạt trên 30% - cao nhất từ trước đến nay.

Tương tự, trình độ chuyên môn của những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV cao hơn so với nhiệm kỳ trước (tỷ lệ trên đại học đạt 78,56%, cao hơn 16% so với khóa XIV).

Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, sau khi công bố kết quả bầu cử, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Bầu cử các cấp tiếp tục tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo về kết quả bầu cử và phải giải quyết trong vòng 30 ngày để có cơ sở trước khi công bố xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội trúng cử.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, ngày 12/7 tới đây, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ họp phiên thứ 8 để xem xét kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có); xem xét thông qua Nghị quyết về xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV và làm thủ tục cấp thẻ đại biểu Quốc hội và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất (dự kiến khai mạc ngày 20/7).

Hương Giang