36 lãnh đạo chủ chốt Hà Nội có kết quả phiếu tín nhiệm thế nào?

Cập nhật: 06/12/2018 13:22

(Thanh tra) - Kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 36 lãnh đạo chủ chốt do HĐND TP Hà Nội bầu (8 lãnh đạo khối HĐND, 28 lãnh đạo khối UBND) vừa được công bố lúc 12h15' trưa nay.

36 lãnh đạo chủ chốt Hà Nội có kết quả phiếu tín nhiệm thế nào?
Các đại biểu lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND TP Hà Nội bầu. Ảnh: P.H

Các trường hợp không lấy phiếu tín nhiệm là Tư lệnh Quân khu Thủ đô, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái mới được bầu làm Ủy viên UBND TP tại kỳ họp này. 

Tương tự, là Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Nguyễn Ngọc Kỳ cũng mới được bầu làm Ủy viên UBND TP.

Toàn bộ việc tổng hợp phiếu và phân tích kết quả sẽ được thực hiện bằng máy.

Số phiếu phát ra: 102

Số phiếu thu về: 102

Có phiếu trắng

Theo kết quả cho thấy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất với 100 phiếu. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chu Phú Mỹ nhận nhiều phiếu tín nhiệm thấp nhất.

Khối HĐND TP:

1. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 100 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm: 1 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu

2. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 86 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm: 6 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 10 phiếu

3. Bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 82 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm: 16 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 4 phiếu

4. Ông Trần Thế Cương, Trưởng ban Văn hóa Xã hội

+ Số phiếu tín nhiệm cao:  85 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm: 13 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 3 phiếu

5. Ông Lê Minh Đức, Chánh Văn phòng

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 81 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm: 16 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 3 phiếu

6. Bà Phạm Thị Thanh Mai, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 90 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm: 7 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 4 phiếu

+ 1 phiếu trắng.

7. Ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng ban Pháp chế

+ Số phiếu tín nhiệm cao:  87 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm: 9 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 5 phiếu

+ 1 phiếu trắng

8. Ông Nguyễn Nguyên Quân, Trưởng ban Đô thị

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 85 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu

+ 1 phiếu trắng

Khối UBND TP

9. Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 84 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm: 14 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 4 phiếu

10. Ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch Thường trực

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 76 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm: 20 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 5 phiếu

+ 1 phiếu trắng

11. Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 61 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm: 27 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 12 phiếu

+ 2 phiếu trắng

12. Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch

+ Số phiếu tín nhiệm cao:  67 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm: 31 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu

+ 2 phiếu trắng

13. Ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 58 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm: 33 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 10 phiếu

+ 1 phiếu trắng

14. Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 45 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm: 42 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 13 phiếu

+ 2 phiếu trắng

15. Ông Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 74 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm: 17 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 10 phiếu (chiếm tổng số đại biểu HĐND TP).

+ 1 phiếu trắng

16. Ông Lê Ngọc Anh, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 52 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm: 45 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 5 phiếu

17. Ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng

+ Số phiếu tín nhiệm cao:  43 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm: 45 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 14 phiếu

18. Ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 40 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm: 49 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 13 phiếu

19. Ông Vũ Đăng Định, Giám đốc Sở Ngoại vụ

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 65 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm: 33 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 4 phiếu

20. Ông Nguyễn Trọng Đông, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 41 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm: 45 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 16 phiếu

21. Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 50 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm: 40 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 12 phiếu

22. Ông Hà Minh Hải, Giám đốc Sở Tài chính

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 88 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm: 13 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu

23. Ông Trần Đức Hải, Giám đốc Sở Du lịch

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 49 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm: 46 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 7 phiếu

24. Ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 69 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm: 29 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 4 phiếu

25. Ông Nguyễn An Huy, Chánh Thanh tra

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 76 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm: 22 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 4 phiếu

26. Ông Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an

+ Số phiếu tín nhiệm cao:  65 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm: 27 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 10 phiếu

27. Ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 49 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm: 35 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 18 phiếu

28. Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 74 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm: 17 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 11 phiếu

29. Ông Trần Huy Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 79 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm: 20 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 3 phiếu

30. Ông Khuất Văn Thành, Giám đốc Sở Lao động, Thương và Xã hội

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 81 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm: 17 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 4 phiếu

31. Ông Lê Hồng Thăng, Giám đốc Sở Công Thương

+ Số phiếu tín nhiệm cao:  59 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm: 38 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 5 phiếu

32. Ông Phạm Quý Tiên, Chánh Văn phòng

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 70 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm: 28 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 4 phiếu

33. Ông Ngô Anh Tuấn, Giám đốc Sở Tư pháp

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 57 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm: 42 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 3 phiếu

34. Ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 69 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm: 29 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 4 phiếu

35. Ông Lê Vinh, Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc

+ Số phiếu tín nhiệm cao:  49 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm: 43 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 10 phiếu

36. Ông Nguyễn Tất Vinh, Trưởng ban Dân tộc

+ Số phiếu tín nhiệm cao:  41 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm: 51 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 10 phiếu

Hương Giang