Cán bộ nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/8/2019 gồm: Ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; ông Hồ Xuân Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco; ông Lâm Kiết Tường, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.