Chủ trì buổi họp báo có ông Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, ông Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ, ông Trần Huy Tuấn, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh uỷ cùng các lãnh đạo tỉnh và đông đảo các cơ quan thông tấn báo chí.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Bùi Bình

Tỷ lệ đổi mới vượt yêu cầu so với Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị

Phát biểu tại buổi họp báo, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái  Đỗ Đức Duy cho biết: “Cho đến ngày 18/5/2020, tỉnh Yên Bái đã hoàn thành 100% đại hội đảng bộ cấp cơ sở; đến ngày 22/7/2020 đã tổ chức thành công 12/12 đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở.

Đối với cấp cơ sở, tỷ lệ nhân sự bầu đủ, bầu đúng và trúng cử cao hơn hẳn so với nhiệm kỳ trước; chất lượng cấp ủy viên được nâng lên, cơ cấu có nhiều tiến bộ so với nhiệm kỳ trước, vượt yêu cầu của Chỉ thị 35; là nhiệm kỳ đầu tiên bố trí được 46% Bí thư Đảng ủy hoặc Chủ tịch UBND cấp xã không phải là người địa phương.

Đối với cấp trên cơ sở, 100% nhân sự do cấp ủy khóa trước chuẩn bị đều trúng cử với tỷ lệ phiếu cao; 100% đại hội đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại đại hội với kết quả bầu cử rất cao; bố trí 100% bí thư cấp ủy cấp huyện không là người địa phương; tỷ lệ đổi mới đạt 34,8%, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, dân tộc thiểu số vượt yêu cầu so với Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị.

Thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết, đã chuẩn bị chặt chẽ, khách quan, dân chủ, công phu, khoa học các văn kiện Đại hội.

Về công tác nhân sự, Tỉnh ủy Yên Bái đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa XIX từ rất sớm với cách làm bài bản, thận trọng, dân chủ, công tâm, khách quan, toàn diện, hiệu quả; kiên quyết không giới thiệu tham gia cấp ủy những đồng chí không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện.

Tiêu chuẩn nhân sự tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và nhân sự giữ các chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 bảo đảm tuân thủ đúng yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức T.Ư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư và các quy định của tỉnh.

“Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng đã thống nhất thông qua phương án nhân sự Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh Yên bái theo đúng đề xuất của Tỉnh ủy Yên Bái”, ông Duy thông tin..

Đưa yếu tố hạnh phúc vào chủ đề Đại hội!

Theo Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái thì tại kỳ Đại hội Đảng bộ lần thứ 19, Yên Bái sẽ đưa yếu tố hạnh phúc vào chủ đề Đại hội.

Theo đó, Đại hội diễn ra trong 3 ngày, từ 22/9 đến hết ngày 24/9. Đại hội mời 62 người, triệu tập 325 đại biểu. Phương châm Đại hội là “Dân chủ - Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển”.

Chủ đề Đại hội là “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc; quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030”.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, việc đưa yếu tố hạnh phúc vào chủ đề Đại hội với mục tiêu xây dựng đời sống hạnh phúc cho nhân dân.Tiêu chí hạnh phúc cũng sẽ là một tiêu chí để các đơn vị phấn đấu trong nhiệm kỳ mới.

Về các thành tựu trong thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII, ông Duy cho biết, trong nhiệm kỳ qua, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá và chuyển dịch đúng hướng.

Tốc độ tăng GRDP (giá so sánh 2010) bình quân giai đoạn 2016-2020 ước đạt 6,64%/năm, cao hơn giai đoạn trước (5,71%/năm). Quy mô kinh tế tăng nhanh, đến năm 2020 ước đạt trên 33.500 tỷ đồng, gấp 1,6 lần so với năm 2015.

Chất lượng tăng trưởng được nâng lên, thiết thực nâng cao đời sống nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội. GRDP bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng, gấp 1,5 lần so với năm 2015.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt kết quả quan trọng và nổi bật. Xây dựng Đảng bộ mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao bản lĩnh, vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Công tác tư tưởng, lý luận có nhiều tiến bộ, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội.

Tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đẩy mạnh sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (giảm 25,4% số đầu mối cơ quan, đơn vị, 46% số thôn, bản, tổ dân phố, 12% biên chế công chức, 13% biên chế viên chức so với năm 2015), là một trong những điểm sáng của cả nước.

Về đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái khẳng định: “Tỉnh đã chủ động xây dựng và tạo nguồn cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, nữ, dân tộc cho cả trước mắt và lâu dài.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được đẩy mạnh; công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm thực hiện nghiêm túc, kỷ cương, kỷ luật của Đảng được tăng cường”.

Tại buổi họp báo, Ông Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng lưu ý một số vấn đề để hoạt động tác nghiệp báo chí được thuận lợi, đảm bảo yêu cầu tuyên truyền một cách tốt nhất về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Cùng với đó các cơ quan thông tấn, báo chí cần chủ động, tích cực nắm bắt tâm trạng, dư luận xã hội, đấu tranh phản bác đối với quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trước, trong và sau thời gian diễn ra Đại hội.

leftcenterrightdel
Phóng viên đặt câu hỏi. Ảnh: Bùi Bình 

Phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí đã đưa ra nhiều câu hỏi như: Các nhiệm vụ mà tỉnh đề ra để thực hiện mục tiêu đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc; Công tác đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ của tỉnh trong thời gian qua; Định hướng phát triển du lịch của tỉnh trong thời gian tới để thực hiện mục tiêu đưa Yên Bái trở thành một trong những điểm du lịch hàng đầu của vùng Tây Bắc; Những giải pháp của tỉnh để thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh.

Các phóng viên cũng đặt câu hỏi về cơ cấu, thành phần đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng bộ tỉnh; những điểm mới trong chủ đề và công tác nhân sự của Đại hội Đảng bộ tỉnh; làm rõ giải pháp thực hiện mục tiêu “chỉ số hạnh phúc” trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh XIX; Mục tiêu, giải pháp của tỉnh trong phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong nhiệm kỳ tới…

Các câu hỏi của phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí xung quanh chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã được ông Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng các lãnh đạo tỉnh giải đáp một cách thỏa đáng.

Bùi Bình