Năm 2020, Việt Nam đảm nhận vai trò Ủy viên Không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch AIPA lần thứ 41.

Trước tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong khu vực và trên thế giới, Quốc hội Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội đồng AIPA 41 theo hình thức trực tuyến (từ ngày 08-10/9). Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Đại hội đồng AIPA được tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

Đại hội đồng AIPA lần thứ 41 là điểm nhấn quan trọng trong công tác đối ngoại của Quốc hội Việt Nam nhiệm kỳ khóa XIV, góp phần làm nổi bật thành tựu ngoại giao Nhà nước và ngoại giao Nghị viện, đồng thời, thể hiện vai trò và trách nhiệm của Quốc hội Việt Nam trong AIPA.

Để tổ chức thành công Đại hội đồng AIPA 41, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, khẩn trương cập nhật thông tin đăng tải trên Trang Thông tin điện tử, ứng dụng trên thiết bị di động về các nội dung hoạt động của AIPA.

Đặc biệt, là các hoạt động liên quan đến Đại hội đồng AIPA 41 với chủ đề: “Ngoại giao Nghị viện vì Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng”, trong đó nhấn mạnh đến những đóng góp, sáng kiến của Quốc hội Việt Nam trong Năm Chủ tịch AIPA 2020; việc tổ chức cuộc họp không chính thức đầu tiên của Nghị sĩ trẻ AIPA…

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền Năm Chủ tịch AIPA và Đại hội đồng AIPA 41 trên truyền thông; cung cấp thông tin thường xuyên, liên tục, không gián đoạn về toàn bộ công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng AIPA 41…

Trang Thông tin điện tử tại địa chỉ http://aipa2020.vn, ứng dụng trên thiết bị di động và Bộ Nhận diện của Năm Chủ tịch AIPA 2020 là nguồn cung cấp thông tin chính thức trên môi trường Internet về các hoạt động và sự kiện trong năm 2020 Quốc hội Việt Nam đảm nhiệm Chủ tịch AIPA; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đăng ký, trao đổi tài liệu, thông báo trực tuyến giữa Ban Tổ chức, Ban Thư ký Quốc gia với các thành viên, góp phần bảo đảm tổ chức thành công Đại hội đồng AIPA 41.

H.Giang