Trả lời câu hỏi của phóng viên, đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam khi Tổ chức Freedom House ngày 21/9 tiếp tục xếp Việt Nam vào nhóm các quốc gia không có tự do trên mạng Internet, Người Phát ngôn Lê Thị Thu Hằng khẳng định:

Đây không phải là lần đầu tiên tổ chức Freedom House đưa ra những đánh giá thiếu khách quan, định kiến dựa trên những thông tin sai sự thật về Việt Nam.

Thực tế những nỗ lực thúc đẩy và bảo đảm quyền con người ở Việt Nam được các nước, tổ chức quốc tế đánh giá cao tại Cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc qua các chu kỳ.

“Do đó, báo cáo của Freedom House là vô giá trị và tôi thấy không cần thiết phải bình luận thêm”, Người Phát ngôn nói.

Về quan điểm của Việt Nam về Australia, Anh và Hoa Kỳ thiết lập Quan hệ Đối tác An ninh tăng cường ba bên (AUKUS), Người Phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: Việt Nam luôn quan tâm theo dõi các diễn biến của tình hình khu vực. Chúng tôi cho rằng hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới là mục tiêu chung của tất cả các quốc gia và các nước có trách nhiệm đóng góp vào mục tiêu này.

Thanh Thanh