Chào mừng bà Men Sam An sang thăm, làm việc với Thanh tra Chính phủ (TTCP) Việt Nam, Tổng Thanh tra chúc đoàn có chuyến công tác thành công tốt đẹp.

Đáp lại tình cảm nồng hậu của TTCP Việt Nam, bà Men Sam An đánh giá cao mối quan hệ giữa hai cơ quan TTCP Việt Nam với Bộ Quan hệ với Quốc hội - Thượng viện và Thanh tra Campuchia, cũng như sự nỗ lực của TTCP Việt Nam trong công tác thanh tra, đào tạo nguồn cán bộ. 

Đồng thời nhấn mạnh, các hoạt động hợp tác đã thể hiện mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai quốc gia, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau và củng cố, thắt chặt mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa TTCP Việt Nam và Bộ Quan hệ với Quốc hội - Thượng viện và Thanh tra Campuchia.

Tại buổi hội đàm, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh đã giới thiệu khái quát về tình hình kinh tế - xã hội, chính trị nổi bật ở Việt Nam; một số kết quả nổi bật trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Việt Nam 9 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2019.

Theo đó, về công tác thanh tra, TTCP đã sớm xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình kế hoạch công tác thanh tra, giúp chủ động triển khai các cuộc thanh tra đúng theo nội dung, yêu cầu và định hướng. Tích cực hoàn thiện, ban hành kết luận nhiều cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Thủ tướng Chính phủ và thủ trưởng cơ quan Nhà nước cùng cấp giao. Hoạt động thanh tra hành chính và chuyên ngành được tăng cường và đạt nhiều kết quả tích cực. Việc công khai kết luận thanh tra được quan tâm và thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Chất lượng các kết luận thanh tra được nâng lên...

Phó Tổng Thanh tra cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2019, toàn ngành đã triển khai 5.140 cuộc thanh tra hành chính và 150.500 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra phát hiện vi phạm trên 140.000 tỷ đồng, 18.900ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước trên 71.700 tỷ đồng và 230ha đất; đã kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với nhiều tập thể và cá nhân; ban hành 70.505 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân với số tiền là 3.117 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra xử lý 67 vụ, 106 đối tượng. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 2.730 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, thu hồi và xử lý khác 1.994  tỷ đồng; xử lý hành chính 616 tổ chức, 2.100 cá nhân; khởi tố 11 vụ, 49 đối tượng.

Việc tiếp công dân đã từng bước gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhiều vụ việc được giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở. Ý thức, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong chỉ đạo, điều hành, xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhất là các vụ việc phức tạp, đông người được nâng lên.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã tiếp 289.300 lượt công dân với 200.600 vụ việc, có 3.378 đoàn đông người; tiếp nhận và xử lý 139.700 đơn đủ điều kiện; giải quyết 15.500 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại cho công dân 37 tỷ đồng; trả lại quyền lợi cho 1.057 người, kiến nghị xử lý 306 người.

Ngành Thanh tra đã tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; chú trọng phát hiện, xử lý tham nhũng; thường xuyên phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý tham nhũng...

Toàn cảnh buổi hội đàm. Ảnh: TH

3 tháng cuối năm 2019, Phó Tổng Thanh tra cho biết, TTCP tiếp tục triển khai thanh tra theo kế hoạch năm gắn với thanh tra đột xuất, thanh tra vụ việc do cấp trên giao; tập trung ban hành kết luận các cuộc thanh tra đã kết thúc; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Định hướng công tác thanh tra năm 2020.

Chủ động trong việc nắm tình hình khiếu nại, tố cáo trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt là ở những địa phương đang có hoặc tiềm ẩn xảy ra vụ việc đông người, phức tạp để chủ động đôn đốc, phối hợp với địa phương giải quyết, xử lý tình huống công dân tập trung khiếu kiện đông người ở Trung ương.

Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác kê khai, xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện quy định về công khai, minh bạch trên các lĩnh vực; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc tham nhũng; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xẩy ra tham nhũng và chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng.

Tại buổi Hhội đàm, đại diện đoàn Bộ Quan hệ với Quốc hội - Thượng viện và Thanh tra Campuchia cũng giới thiệu về kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Campuchia thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Kết luận hội đàm, Tổng Thanh tra Lê Minh Khái đánh giá cao kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Campuchia trong thời gian vừa qua, đồng thời, ghi nhận những kinh nghiệm hay và thực tiễn  trong công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Campuchia.

Phía Campuchia cũng ghi nhận những kết quả trao đổi, giới thiệu tại buổi tọa đàm. “Kết quả cuộc tọa đàm rất hữu ích, thiết thực giúp nâng cao hiệu quả của chương trình hợp tác giữa hai bên”, bà Men Sam An nhấn mạnh.

Thái Hải