Ông Trần Quốc Vượng nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị Tổng kết công tác đối ngoại năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 do Ban Đối ngoại Trung ương đã tổ chức ngày 10/1 tại Hà Nội.

Báo cáo tổng kết công tác đối ngoại Đảng năm 2018 và phương hướng năm 2019 cho thấy năm 2018, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều biến động nhanh và phức tạp, công tác đối ngoại nói chung, trong đó có đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân nói riêng, được triển khai chủ động, tích cực, toàn diện, đồng bộ và thu được những thành quả quan trọng, góp phần vào thành tựu chung của đất nước, nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. 

Trong năm 2018, Ban Đối ngoại Trung ương đã chủ động, tích cực tăng cường và mở rộng quan hệ đối ngoại của Đảng, tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại cấp cao của Đảng, nhất là các chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chủ động theo dõi sát tình hình, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu các chủ trương đối ngoại, làm tốt vai trò là cơ quan đầu mối giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, theo dõi các hoạt động đối ngoại của các cơ quan Đảng, các đoàn thể, tổ chức nhân dân. Hội nghị đã bàn bạc, thống nhất phương hướng và các trọng tâm công tác năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công chức của Ban Đối ngoại Trung ương vì đã nỗ lực công tác, đóng góp tích cực, hiệu quả vào thành công của hoạt động đối ngoại.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá cao chất lượng và hiệu quả công tác của Ban Đối ngoại Trung ương, nhất là trong công tác nghiên cứu, tham mưu, thẩm định các chủ trương đối ngoại, chuẩn bị và tổ chức các hoạt động đối ngoại của Đảng, nhất là các hoạt động đối ngoại cấp cao; tăng cường và mở rộng quan hệ đối ngoại Đảng; công tác giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trong hệ thống Đảng, đoàn thể, các tổ chức nhân dân; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động đối ngoại nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng bày tỏ sự tin tưởng rằng trong năm 2019, năm kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành đối ngoại Đảng và Ban Đối ngoại Trung ương, với truyền thống đoàn kết, tận tụy, chủ động, sáng tạo, Ban Đối ngoại Trung ương sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của mình.

Ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Phát biểu bế mạc Hội nghị, ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, đề nghị trên cơ sở các nhiệm vụ đã thảo luận, thống nhất tại hội nghị, trong năm 2019, năm kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành đối ngoại Đảng và Ban Đối ngoại Trung ương, toàn thể cán bộ của Ban cần tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hơn nữa, cụ thể hóa các trọng tâm công tác bằng đề án, kế hoạch để tăng cường và mở rộng quan hệ đối ngoại của Đảng, đưa công tác đối ngoại tiếp tục đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất, góp phần xứng đáng vào mặt trận đối ngoại của cả nước./.

Theo Nguyễn Hồng Điệp/TTXVN