Tại buổi tiếp, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh chào mừng ông Kamran Aliyev, Phó Tổng công tố viên của Cộng hòa Azerbaijan sang tham dự Hội nghị khu vực lần thứ 10 của Sáng kiến chống tham nhũng khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Giới thiệu về Thanh tra Chính phủ Việt Nam, Phó Tổng Thanh tra cho biết, Thanh tra Chính phủ là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước; thực hiện hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. 

“Vừa qua, Thanh tra Chính phủ Việt Nam đã trình Chính phủ và Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng. Đây là một đạo luật quan trọng với nhiều nội dung mới nhằm xây dựng một cơ chế phòng ngừa tham nhũng sâu rộng, toàn diện và đồng bộ, đặc biệt là nội dung về kiểm soát xung đột lợi ích, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn và phòng ngừa tham nhũng trong các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước”, Phó Tổng Thanh tra nhấn mạnh.

Tại buổi tiếp, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ bày tỏ mong muốn tăng cường sự nỗ lực phối hợp giữa hai cơ quan nhằm ngăn ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trên nguyên tắc bình đẳng, hữu nghị, cùng có lợi, phù hợp với luật pháp, tập quán mỗi nước và pháp luật quốc tế.

 Căn cứ nhu cầu thực tế cũng như khả năng của mỗi bên, hai cơ quan có thể nghiên cứu các nội dung hợp tác về: đào tạo nghiệp vụ, tổ chức các khóa tập huấn nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn và phát triển nguồn nhân lực; trao đổi thông tin, tài liệu về chuyên môn, nghiệp vụ và chia sẻ kinh nghiệm về thực tiễn tốt trong phòng, chống tham nhũng, các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện những hành vi tham nhũng và phương thức hoạt động của những đối tượng có hành vi tham nhũng; tổ  chức và tham dự các diễn đàn, hội thảo, hội nghị về công tác phòng, chống tham nhũng;trao đổi thông tin về giáo dục cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức của người dân về chống tham nhũng; cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trong hoạt động nghiệp vụ, căn cứ vào khả năng cụ thể của mỗi bên ...

Phó Tổng Thanh tra tin tưởng với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Azerbaijan tại Việt Nam, cùng thiện chí hợp tác của Phó Tổng công tố viên, hai cơ quan sẽ sớm thiết lập được mối quan hệ hợp tác hữu nghị, thiết thực và hiệu quả.

Đáp lời Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Việt Nam, Phó Tổng Công tố viên Azerbaijan nhận thấy Thanh tra Chính phủ và Văn phòng Tổng Công tố Azerbaijanong đều có chung chức năng, nhiệm vụ là thanh tra và phòng, chống tham nhũng nên ông Kamran Aliye đề xuất trong tương lai hai cơ quan sẽ tiến tới ký kết thoả thuận hợp tác trong công tác chống tham nhũng.

Hoan nghênh đề nghị của Phó Tổng công tố viên Azerbaijan, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh khẳng định việc ký kết sẽ tăng cường sự trao đổi kinh nghiệm học hỏi lẫn nhau giữa hai cơ quan nói riêng và giữa Việt Nam và Azerbaijan nói chung.

Thái Hải