Hôm nay, Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN – (ADMM) khai mại tại Hà Nội.

Đây là sự kiện mở đầu cho các hoạt động, hội nghị quốc phòng - quân sự ASEAN cấp Bộ trưởng do Bộ Quốc phòng chủ trì, tổ chức trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam.

Các ưu tiên và sáng kiến của Bộ Quốc phòng đề xuất trong năm 2020 được xây dựng trên cơ sở bám sát nội hàm của chủ đề quốc gia năm 2020 là “ASEAN Gắn kết và Chủ động thích ứng”.

Trên cơ sở đó, Bộ Quốc phòng xác định chủ đề các hội nghị quốc phòng - quân sự ASEAN trong năm 2020, bao gồm Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM) lần này, là Hợp tác Quốc phòng vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng”.

Theo đó, ưu tiên trong năm ASEAN 2020 bao gồm Thúc đẩy đối thoại, hợp tác quốc phòng - quân sự nội khối ASEAN và giữa ASEAN với các nước đối tác; chủ động đề xuất sáng kiến, hình thức hợp tác mới, nhất là các sáng kiến hướng vào việc củng cố thể chế, nâng cao năng lực phối hợp hoạt động chung và làm sống động các cơ chế hợp tác hiện có; tăng cường hợp tác thực chất trong lĩnh vực quốc phòng - quân sự; thúc đẩy giải quyết các vấn đề an ninh, cả an ninh truyền thống và phi truyền thống, tội phạm xuyên quốc gia, các vấn đề nảy sinh trên biển...

Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung tướng Lê Huy Vịnh nhấn mạnh, Hội nghị ADMM lần này có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng. Hội nghị là nơi các cấp cao nhất Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN tiến hành trao đổi các nội dung hợp tác quốc phòng năm 2020, định hướng hợp tác trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

Đồng thời, Hội nghị này cũng là cơ hội để Việt Nam khẳng định vai trò Chủ tịch trong việc điều hành, điều phối hợp tác quốc phòng giữa các nước ASEAN. Qua hội nghị này cũng là cơ hội để Việt Nam quảng bá hình ảnh, vị thế của đất nước, quân đội nhân dân Việt Nam với khu vực và quốc tế.

Trong ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch có cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Quốc phòng Lào và Bộ trưởng Quốc phòng Australia.

Hội nghị hẹp ADMM 2020 ngày mai bước vào ngày họp chính thức với một phiên toàn thể và cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN -Australia.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cũng có cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan và Bộ trưởng quốc phòng Indonesia./.

Theo Phạm Hà/VOV.VN