Mục đích của hội nghị là chuẩn bị nội dung cho Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 26 (AEM hẹp 26) với nhiều nội dung quan trọng, dự kiến sẽ rà soát, thông qua và triển khai trong “Năm ASEAN 2020” do Việt Nam làm chủ nhà, trong đó bao gồm các ưu tiên của Việt Nam về nội dung kinh tế trong Hợp tác ASEAN để báo cáo lên Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 (dự kiến được tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 6 - 9/4).

Tại phiên họp SEOM trù bị, các quan chức kinh tế đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng để báo cáo lên AEM hẹp 26, bao gồm những nội dung như: Thảo luận và thông qua các sáng kiến, ưu tiên của Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN 2020, rà soát và thống nhất các ưu tiên thường niên năm 2020 của ASEAN trong kênh kinh tế; thảo luận nhằm tìm giải pháp cho các vấn đề còn tồn tại trong hợp tác nội khối ASEAN và ASEAN với các đối tác ngoại khối...

Điểm nhấn của Hội nghị SEOM trù bị là các ưu tiên do Việt Nam đề xuất sẽ được đưa ra thảo luận tại AEM hẹp 26 trước khi thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm nay. Ưu tiên này cơ bản dựa trên 3 định hướng chính là: Thúc đẩy liên kết và kết nối kinh tế khu vực nội khối ASEAN, đẩy mạnh quan hệ đối tác vì hòa bình và phát triển bền vững và nâng cao năng lực thích ứng và hiệu quả hoạt động của ASEAN.

Chủ trì Hội nghị Quan chức kinh tế cao cấp tại Đà Nẵng

Với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Đoàn Việt Nam đã đưa ra đề xuất là: ASEAN cần có hành động chung nhằm duy trì chuỗi cung ứng trong ASEAN, tạo điều kiện hỗ trợ nguồn cung nguyên vật liệu cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa...

Ngoài việc chuẩn bị cho Hội nghị AEM hẹp 26, phiên họp SEOM trù bị cũng đã rà soát, cập nhật tình hình triển khai, quan điểm của từng nước ASEAN đối với tất cả các nội dung chính kể từ sau phiên họp SEOM lần thứ nhất.

Việc rà soát này nhằm đảm bảo công tác xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) được triển khai đúng tiến độ mà các nhà lãnh đạo ASEAN đã chỉ đạo, hoặc các vấn đề khác cần lưu ý, chú trọng để sớm có giải pháp thỏa đáng.

Kết quả thảo luận của Hội nghị SEOM lần này sẽ được báo cáo lên các Bộ trưởng tại Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế hẹp 26 vào ngày 10/3/2020 tại Đà Nẵng.

N. P