Thay mặt Thanh tra Chính phủ Việt Nam, Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh nhiệt liệt chào mừng Đoàn Đại biểu Cấp cao Thanh tra Chính phủ Lào.

Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh tin tưởng, chuyến thăm lần này sẽ là cơ hội quý báu để hai bên đi sâu thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, góp phần củng cố, tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Thanh tra Chính phủ Việt Nam với Thanh tra Chính phủ Lào nói riêng và quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biêt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Lào nói chung.

Trao đổi kinh nghiệm với Đoàn Đại biểu Cấp cao Thanh tra Chính phủ Lào, Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh cho biết: Trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo phải phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị; đẩy mạnh xây dựng thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật. Thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước phải trực tiếp rà soát, giải quyết khiếu nại; tăng cao chất lượng quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật và củng cố, kiện toàn tổ chức, hoạt động của các cơ quan làm nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ Trung ương đến địa phương.
 
 

Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh (bìa phải) tin tưởng Thanh tra Chính phủ Viêt Nam và Thanh tra Chính phủ Lào tiếp tục hợp tác hữu nghị, bền chặt

“Nơi nào có nhiều vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài, chúng tôi sẽ tổ chức các đoàn thanh tra để thanh tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước”, Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh nói.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, theo Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh, phải để cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng, hoàn thiện thể chế trên các lĩnh vực, trong đó chú trọng các lĩnh vực như đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, khoáng sản, tín dụng - ngân hàng... Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử trong việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Việt Nam Lê Tiến Hào cũng trao đổi với Đoàn Thanh tra Chính phủ Lào về những quy định của pháp luật Việt Nam, kinh nghiệm của Thanh tra Chính phủ Việt Nam trong việc kê khai tài sản, công tác phối hợp giữa các ngành trong giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết đơn thư tố cáo nặc danh; hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng…


 
Đoàn Đại biểu Cấp cao Thanh tra Chính phủ Lào
 
Tại buổi làm việc, ông Bounthong Chitmany, Tổng Thanh tra Chính phủ Lào nhấn mạnh: Những kinh nghiệm của Thanh tra Chính phủ Việt Nam trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng rất bổ ích đối với Thanh tra Chính phủ Lào. Những giải đáp của Thanh tra Chính phủ Việt Nam rất có ý nghĩa và đã giải tỏa được những vướng mắc của Thanh tra Chính phủ Lào.

Ông Bounthong Chitmany cho biết, công tác phòng, chống tham nhũng tại Lào cũng rất phức tạp và cần thời gian lâu dài. Vừa qua, Lào cũng đã tổ chức tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng và xác định những định hướng cần thực hiện trong thời gian tới. 
 
Tổng Thanh tra Chính phủ Lào đề nghị Thanh tra Chính phủ Việt Nam tăng cường hợp tác trong việc ngăn chặn buôn lậu gỗ của Lào ở Việt Nam. Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa sự hợp tác chặt chẽ giữa Thanh tra Chính phủ Lào với Thanh tra Chính phủ Việt Nam.
 
Hồng Hà