Theo đúng chương trình, đoàn đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào lúc 7h15. 8 giờ cùng ngày, Quốc hội họp phiên trù bị để thảo luận, thông qua chương trình kỳ họp và trao đổi về một số vấn đề cần thiết khác.
 

Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII bắt đầu vào lăng viếng Bác, bắt đầu một kỳ họp mới.

Đúng 9 giờ sáng nay, Quốc hội sẽ họp phiên khai mạc.
 

(Dân trí)