Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm của chính quyền, giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC.

Chủ tịch UBND tỉnh, TP phải trực tiếp giải quyết KN, TC

Người có thẩm quyền, trách nhiệm phải nắm chắc tình hình, chủ động giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc KN, TC; xác định nguyên nhân phát sinh KN, TC để có biện pháp chấn chỉnh những yếu kém trong quản lý Nhà nước, xử lý cán bộ có sai phạm, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết những bất cập của chính sách, pháp luật.

Đối với các vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, nhạy cảm, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm, các cơ quan chức năng có ý kiến khác nhau, chủ tịch UBND tỉnh, TP phải trực tiếp chỉ đạo, giải quyết.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức tốt công tác tiếp công dân, triển khai thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ Đề án Đổi mới công tác tiếp công dân. Chủ tịch UBND các cấp, thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp dân theo quy định, dành thời gian thích đáng trực tiếp gặp và đối thoại với dân, lắng nghe dân, thực sự "gần dân, hiểu dân", kịp thời giải quyết đúng chính sách, pháp luật những phản ánh, kiến nghị, KN, TC của dân.

Khi công dân tập trung KN, TC đông người ở các cơ quan T.Ư, chủ tịch UBND tỉnh, TP có người KN, TC phải phân công lãnh đạo UBND tỉnh, TP và cán bộ có thẩm quyền phối hợp với Thanh tra Chính phủ (TTCP), Bộ Công an và các bộ, ngành chức năng của T.Ư bàn biện pháp giải quyết, không để công dân tập trung gây mất an ninh, trật tự công cộng, nhất là trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Chủ tịch UBND TP Hà Hội có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với TTCP, Bộ Công an và các cơ quan chức năng của T.Ư để giải quyết tình trạng công dân tập trung KN, TC đông người ở thủ đô Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với TTCP, Bộ Công an, các bộ, ngành chức năng và chủ tịch UBND các tỉnh, TP giải quyết tình trạng công dân tập trung KN, TC đông người ở TP Hồ Chí Minh.

Tập trung thanh tra trách nhiệm địa bàn nhiều KN, TC

Thủ tướng chỉ đạo chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém trong quản lý Nhà nước, công khai, minh bạch quá trình xây dựng, ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật, nhất là trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư, xây dựng nhằm hạn chế phát sinh KN, TC.

Trong công tác quản lý đất đai phải chú trọng, làm tốt công tác lập, xét duyệt và triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc thu hồi đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư phải dân chủ, công khai, đúng chính sách, pháp luật, sát thực tế, nhất là đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu công nghiệp, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng đất.

Trong quá trình thực hiện cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân hiểu, đồng thuận, tự giác chấp hành. Trường hợp buộc phải cưỡng chế thì phải có phương án chặt chẽ, đúng pháp luật, bảo đảm tuyệt đối an toàn; không sử dụng vũ khí và lực lượng quân đội trong việc tổ chức cưỡng chế.

Thủ tướng Chính phủ giao TTCP chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, ngành có liên quan tổng hợp các vụ việc KN, TC phức tạp, tồn đọng, kéo dài, thành lập các tổ công tác về địa phương để tập trung giải quyết, nhất là những vụ việc có liên quan đến đất đai, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác giải quyết KN, TC. Tăng cường thanh tra trách nhiệm của bộ, UBND các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư trong công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC, tập trung vào những địa bàn trọng điểm có nhiều vụ việc KN, TC hoặc người có thẩm quyền có biểu hiện thiếu trách nhiệm trong công tác giải quyết KN, TC.

Bộ Tài nguyên và Môi trường tăng cường kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết tranh chấp, KN, TC về đất đai; thi hành pháp luật đất đai, nhất là việc giao đất, thu hồi đất và cưỡng chế thu hồi đất.

Công khai nội dung, quá trình và kết quả giải quyết KN, TC

Thủ tướng nhấn mạnh, Chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư phối hợp chặt chẽ với TTCP, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành của T.Ư rà soát, thống kê những vụ việc KN, TC phức tạp, tồn đọng, kéo dài, có kế hoạch cụ thể tập trung giải quyết dứt điểm.

Trong quá trình giải quyết phải làm rõ nguyên nhân phát sinh, tồn đọng, kéo dài vụ việc KN, TC; mời Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, luật sư tham gia giải quyết; tổ chức đối thoại công khai, xem xét đầy đủ các khía cạnh pháp lý và thực tế của vụ việc để có biện pháp giải quyết có lý, có tình, khả thi, chấm dứt được KN, TC.

Trường hợp người KN có hoàn cảnh khó khăn thì xem xét, vận dụng chính sách xã hội để có biện pháp giúp đỡ người dân ổn định cuộc sống. Phải công khai nội dung, quá trình và kết quả giải quyết các vụ việc KN, TC bằng các hình thức phù hợp theo đúng quy định của pháp luật KN, TC, kể cả trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin hoặc trang thông tin điện tử.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức thi hành nghiêm túc, triệt để các quyết định giải quyết KN, TC, quyết định xử lý TC đã có hiệu lực pháp luật, nhất là những vụ việc đã có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến, quyết định giải quyết của các bộ, ngành chức năng của T.Ư.
TTCP chủ trì phối hợp với các bộ, ngành và UBND các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư xây dựng cơ sở dữ liệu về các vụ việc KN, TC phức tạp, tồn đọng, kéo dài, công khai trên cổng thông tin (hoặc trang thông tin) điện tử của bộ, ngành, địa phương.

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo T.Ư chỉ đạo các cơ quan báo chí thông tin về các vụ việc KN, TC phải chính xác, đầy đủ, khách quan, tránh việc đưa tin một chiều, sai bản chất sự việc.

Được biết, thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng và đạt được những kết quả quan trọng, tích cực trong công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC, góp phần ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân, đóng góp vào thành tựu chung của đất nước.

Tuy nhiên, tình hình KN, TC vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng KN, TC đông người, vượt cấp, kéo dài làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự công cộng và việc phát triển kinh tế - xã hội. Một số bộ, ngành chưa quan tâm, chỉ đạo tổ chức tốt việc tiếp dân, còn tình trạng cán bộ lãnh đạo ngại tiếp dân, đối thoại với dân, tránh né, đùn đẩy trong việc giải quyết KN, TC; hiệu quả giải quyết KN, TC chưa cao…


Hồng Hà