Xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống tác hại của thuốc lá

Cập nhật: 10/05/2017 06:26

(Thanh tra)- Đây là yêu cầu của Thanh tra Bộ Y tế đối với các Sở Y tế: Hà Nội, Thừa Thiên - Huế và Quảng Ninh sau đợt kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về phòng, chống tác hại (PCTH) của thuốc lá tại 3 địa phương này.

Xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống tác hại của thuốc lá
Ý thức tuân thủ pháp luật về PCTH thuốc lá của một số người dân còn thấp, thói quen hút tự do mọi nơi còn phổ biển. Ảnh minh họa: H.H

Đoàn kiểm tra Bộ Y tế đã phối hợp với các địa phương tiến hành kiểm tra, giám sát thực tế tại 151 cơ sở trên địa bàn 3 tỉnh/thành phố. Kết quả cho thấy, cơ bản các cơ sở được kiểm tra bước đầu đã triển khai thực hiện các quy định về PCTH của thuốc lá tại đơn vị.

Việc triển khai Luật PCTH thuốc lá và Chỉ thị số 05/CT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế bước đầu đã được Sở Y tế các tỉnh/thành phố và một số Phòng Y tế quận thuộc TP Hà Nội quan tâm và triển khai thực hiện. Sự quan tâm, hưởng ứng của các nhà hàng, các cơ quan đơn vị và đông đảo nhân dân.

Tại một số nhà hàng, khách sạn đã có quy định “cấm hút thuốc tại nơi làm việc”, đưa quy định này vào nội quy đối với toàn thể nhân viên. Phổ biến, hướng dẫn cho đội ngũ quản lý và nhân viên làm việc tại đơn vị về tác hại của thuốc lá. Ngoài ra, các đơn vị đã treo biển có chữ hoặc biểu tượng cấm hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá, bố trí phòng riêng cho người hút thuốc lá. Hướng dẫn, đôn đốc mọi người thực hiện đúng quy định về cấm hút thuộc quyền quản lý, điều hành.

Trong quá trình thanh tra, đoàn ghi nhận được sự khắc phục tồn tại đối với các cơ sở đã được Thanh tra Bộ Y tế kiểm tra, giám sát và nhắc nhở năm 2015. Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác PCTH thuốc lá tại các đơn vị vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại. Việc nắm bắt văn bản quy phạm pháp luật và triển khai các quy định về PCTH của các cơ sở chưa đầy đủ, kiến thức về PCTH của thuốc lá của một số đơn vị và cá nhân còn thiếu. Tại một số đơn vị, lãnh đạo đơn vị chưa thực sự quan tâm tới việc thực hiện các quy định về PCTH thuốc lá. Công tác phối hợp giữa các ban, ngành trong công tác PCTH thuốc lá chưa cao.

Công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn việc triển khai Luật PCTH thuốc lá cho các đối tượng có trách nhiệm trong việc thực hiện Luật PCTH thuốc lá chưa đồng đều và chưa đầy đủ.

Công tác thanh tra, kiểm tra còn rất hạn chế, chưa thực hiện các biện pháp xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định. Đặc biệt, kinh phí cho công tác PCTH của thuốc lá còn ít.

Bên cạnh đó, đa phần chủ nhà hàng, khách sạn chưa thực sự quan tâm tới việc thực hiện các quy định không hút thuốc lá tại các địa điểm cấm hút. Do vậy, việc vi phạm các quy định về PCTH thuốc lá tại nhiều đơn vị được kiểm tra còn diễn ra phổ biến.

Phần lớn các nhà hàng, khách sạn chưa đưa vào Kế hoạch hoạt động hằng năm theo quy định, một số cơ sở chưa đưa nội dung PCTH thuốc lá vào nội quy, quy định của đơn vị.

Hệ thống biển báo về “cấm hút thuốc” với nhà hàng, khách sạn chưa có hoặc có nhưng không đầy đủ tại các vị trí cấm hút (treo ít biển và treo ở vị trí khó nhìn, khó quan sát).

Cũng theo Thanh tra Bộ Y tế, một số nhà hàng, khách sạn đã hiểu được tác hại của thuốc lá, nhưng để chiều khách nên vẫn để khách hút thuốc tại cơ sở mình và e ngại trong việc nhắc khách hàng, như: Không treo biển “cấm hút thuốc lá” và để gạt tàn cho khách hút tự nhiên, có suy nghĩ hút thuốc là thói quen của người sử dụng nên không cấm được và sợ mất khách. 

Bên cạnh đó, ý thức tuân thủ pháp luật về PCTH thuốc lá của một số người dân còn thấp, thói quen hút tự do mọi nơi còn phổ biến. 

Thanh tra Bộ Y tế đã nhắc nhở đối với các đơn vị còn tồn tại và tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 13 đơn vị với số tiền phạt 110 triệu đồng.

Thanh tra Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh/thành phố tiếp tục quan tâm, chỉ đạo và tăng cường sự phối hợp với các ban, ngành trong công tác PCTH của thuốc lá. Lãnh đạo các đơn vị cần quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về PCTH thuốc lá trong đơn vị. Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn, phổ biến pháp luật về công tác PCTH thuốc lá, cụ thể là quan tâm tới đối tượng nhà hàng, khách sạn và các địa điểm công cộng, nơi tập trung đông người.

Đẩy mạnh việc triển khai mô hình không khói thuốc tại các cơ quan, công sở và nhà hàng, khách sạn, điểm du lịch trên địa bàn, trong đó tăng cường tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho các cán bộ quản lý cấp quận, phường, chủ, nhân viên các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn.

Đặc biệt, Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh/thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTH của thuốc lá và triển khai việc thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Phương Anh

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica